Sterfte onder kalveren neemt langzaam af, maar blijft veel te hoog

kalfje

Op Nederlandse melkveebedrijven sterven honderdduizenden kalfjes in de eerste twee weken van hun leven. De kalversterfte nam jarenlang toe. In 2017 luidde Stichting Dier&Recht hier de noodklok over. Deze aandacht en de initiatieven om dit terug te dringen, beginnen langzaam hun vruchten af te werpen, zo blijkt uit cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Oorzaken torenhoge kalversterfte

In de natuur blijft een kalf bij de moeder, en bouwt zo via de moedermelk (de biest) weerstand op. Maar in de melkveehouderij worden kalfjes direct na de geboorte bij de koe weggehaald. Als moeder en kind gescheiden worden, zou daar ten minste goede zorg tegenover moeten staan. Helaas krijgen kalfjes die afhankelijk zijn van de boer vaak niet op tijd voldoende biest van goede kwaliteit binnen.

Dit zorgt ervoor dat kalfjes extreem gevoelig zijn voor diarree en luchtweginfecties. Uit een tweejarig Belgisch onderzoek blijkt dat een slechte biestopname zorgt voor een verdubbeling van kalversterfte. Omdat kalfjes nauwelijks economische waarde hebben, krijgen ze bovendien geen goede medische zorg.

Maatregelen van de (zuivel)sector falen

Door onze petitie – ruim 40.000 keer ondertekend – werd de extreem hoge kalversterfte op de agenda gezet. FrieslandCampina gaf aan het probleem direct aan te gaan pakken. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beloofde bedrijven met hoge kalversterfte extra te bezoeken en handhavend op te treden. In april 2019 bleek uit cijfers van RTL Nieuws dat van deze beloftes weinig terecht was gekomen. Nog steeds stierven 200.000 pasgeboren kalfjes in de eerste twee weken van hun leven voor onze melk.

Kalversterfte neemt langzaam af

Uit nieuwe cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt nu dat de kalversterfte eindelijk lijkt af te nemen. De sterfte onder (nog) niet geoormerkte kalveren – doodgeboren kalveren en kalveren die sterven voor het moment van oormerken (dit is verplicht binnen 3 werkdagen nadat een kalf is geboren) – nam af van 8,5 procent in 2016-2017 naar 7,6 procent in 2018-2019.

Bij de geoormerkte kalveren tot en met 14 dagen oud daalde de sterfte over dezelfde periode minimaal van 3,6 naar 3,5 procent; ook bij oudere kalveren nam de sterfte iets af.

Meer aandacht voor de kleintjes

Dankzij alle aandacht is de sector in ieder geval goed wakker geschud en begint de sterfte nu na een jarenlange stijging eindelijk licht af te nemen. Maar het gaat niet hard genoeg! In 2018 stierven nog steeds ruim 190.000 kalfjes jonger dan 2 weken oud voor ‘onze’ melk en dat is volstrekt onnodig. Omdat recentere cijfers ontbreken, moet bovendien nog blijken of de daling wel doorzet.

Gebruik jij nog zuivel? Denk dan aan de kalfjes die ervoor sterven. Is jouw glas melk of bakje yoghurt hun leven waard? De schappen liggen vol vele lekkere, gezonde plantaardige zuivelproducten. Waar wacht je nog op!

Wil jij op de hoogte blijven van al het kalvernieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!