FrieslandCampina neemt petitie in ontvangst

Petitie kalversterfte

Meer dan 41.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder onze petitie tegen de torenhoge kalversterfte in de Nederlandse melkveehouderij. Vanmorgen hebben we de petitie aangeboden aan FrieslandCampina, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en gingen we met hen in gesprek.  

In korte tijd veel handtekeningen

41.074 mensen zetten hun handtekening onder de petitie die FrieslandCampina, Nederlands grootste zuivelproducent, oproept om in actie te komen tegen de extreme sterftecijfers. Directeur van Dier&Recht, Hans Baaij: “Het is duidelijk een onderwerp dat leeft. Burgers hadden geen idee dat er zoveel dierenleed kleeft aan de melk die ze kopen en zijn terecht verontwaardigd. Ook in de sector heeft het openbaar maken van de cijfers voor grote ophef gezorgd.“

Petitie overhandigd

Vanmorgen, woensdag 26 april, hebben we de petitie  aangeboden aan Frans Keurentjes (Bestuursvoorzitter FrieslandCampina), Kees Romijn (LTO) en René van Buitenen (NZO). Zij geven aan dat ook hun organisaties zich zorgen maken over de toegenomen kalversterfte en dat ze zich in willen zetten voor verbeteringen. Dat is heel mooi nieuws en een hele goede voorlopige uitkomst van onze campagne!

Beloofde maatregelen

Wat gaat er veranderen? Er zijn plannen versneld die al in voorbereiding waren om de gezondheid van kalfjes hun leven lang te blijven volgen in het ‘kalfvolgsysteem’. Voor melkveehouders zal het over enkele maanden verplicht worden hieraan mee te doen en vanaf dat moment krijgen ze te horen hoe het de kalfjes na het verlaten van hun bedrijf vergaat bij het vleeskalverbedrijf. Hierdoor wordt zorgvuldige eerste zorg en biestvoorziening veel belangrijker voor de boer.

Ook ons verzoek om de kalversterfte per bedrijf kenbaar te maken zal naar verwachting binnen een jaar waargemaakt worden. Hierdoor wordt duidelijk welke bedrijven het slecht doen en zullen die geadviseerd en bijgeschoold worden. Eventueel kunnen er sancties volgen. Hopelijk zal er snel resultaat te zien zijn van deze specifieke monitoring. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten.

Dank

Grote dank aan iedereen die zijn naam heeft verbonden aan onze petitie! Jullie massale steun heeft ertoe geleid dat het onderwerp veel aandacht heeft gekregen, en dat hierdoor het leven van alle Nederlandse kalfjes belangrijker en beter kan worden. Ook willen we FrieslandCampina, LTO Nederland en de NZO bedanken voor het openhartige gesprek en de belofte dat er maatregelen getroffen zullen worden.

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.