Opnieuw politieke aandacht voor zwemwater in de eendenhouderij

eenden in de vee-industrie
Miljoenen eenden in Nederlandse eendenbedrijven hebben geen toegang tot zwemwater. En dat terwijl eenden watervogels zijn en zonder zwemwater hun natuurlijke gedrag niet kunnen uitoefenen. Foto: Ongehoord.info

Tweede Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Laura Bromet (GroenLinks) hebben landbouwminister Schouten opnieuw opgeroepen om toegang tot zwemwater voor eenden wettelijk te verplichten. Twee jaar geleden deden de SP en GroenLinks deze oproep ook al, naar aanleiding van een campagne van Dier&Recht voor zwemwater in de eendenhouderij. Toen beloofde minister Schouten in gesprek te gaan met de sector, maar ruim twee jaar later kunnen eenden nog altijd niet zwemmen.

De nieuwe oproep aan de minister werd gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de motie benoemen de partijen dat miljoenen eenden in Nederlandse eendenbedrijven geen toegang hebben tot zwemwater. En dat terwijl eenden watervogels zijn en zonder zwemwater hun natuurlijke gedrag niet kunnen uitoefenen.

Minister Schouten opnieuw in gesprek met eendensector

In het debat gaf minister Schouten aan opnieuw te gaan praten met de eendenhouders. Maar fractievoorzitter Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) merkte fijntjes op dat al sinds 2009 met de sector gesprekken worden gevoerd over zwemwater, zonder resultaat.

Na al die jaren ‘kwekken’ is één ding duidelijk geworden: als het aan de eendensector ligt, gaat dat zwemwater er nooit komen. Vorige maand liet de voorzitter van de ‘LTO/NOP-kring eendenhouders’ Jaap Maarsingh nog aan Nieuwe Oogst weten geen voorstander te zijn van waterbaden in de stal.

Eendenhouders vinden zelfs het Pekino-drinkwatersysteem te duur

Ook het installeren van alleen een speciaal drinkwatersysteem, waarbij eenden in ieder geval de mogelijkheid krijgen hun eigen veren te wassen, lijkt er niet in te zitten. Eerder schreven we hoopvol over proeven met deze dompelbadjes, maar volgens Maarsingh zijn ze te duur.

“De aanschaf van dit systeem met extra water- en stroverbruik en een hogere mestproductie geeft een kostprijsverhoging van 0,11 euro per eend. Nederlandse eendenhouders willen wel mee in dit systeem, maar als de volledige rekening bij de boeren komt te liggen, is dat niet haalbaar,” vertelt Maarsingh in het interview.

Partij voor de Dieren pleit voor beëindiging eendenhouderij

Volgens de Partij voor de Dieren is het ontbreken van zwemwater slechts een van de vele problemen in de sector. Zo vormt deze bijvoorbeeld ook een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de grote kans op een vogelgriepuitbraak. In het debat diende de partij dan ook een motie in om de eendenhouderij in Nederland voor eens en altijd te beëindigen. 

Over beide moties moet overigens nog worden gestemd. Zowel Futselaar als Ouwehand wachten eerst de uitkomst af van het gesprek tussen minister Schouten en de sector.

Deel dit artikel
Erik Peschier

Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige (voedsel)systeem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle dieren bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.