Ga niet te snel akkoord met een schikkingsvoorstel

Sint Bernard

Dier&Recht heeft een schikking getroffen met de fokker van een Sint Bernard met de ernstige erfelijke aandoening epilepsie. Een sterke zaak, maar toch bleef de vergoeding beperkt tot een fractie van de kosten. Waar lag dat aan?

Zieke pup

Vlak na de aanschaf van een Sint Bernard-pup met stamboom merkte de eigenaar dat de pup niet in orde was. Het jonge dier bleek belast te zijn met erfelijke epilepsie, een ernstige aandoening, en kreeg regelmatig aanvallen, vooral ‘s nachts. Een grote belasting voor zowel de hond als het baasje.

Epilepsie

Epileptische aanvallen vinden plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Ze kenmerken zich door aanvalsgewijs en herhaald abnormaal gedrag, vaak bestaand uit verminderd bewustzijn of bewusteloosheid, en het optreden van spierkrampen. Helaas blijken steeds meer rashonden, waaronder Sint Bernards, te lijden aan epilepsie.

Levenslang hoge kosten

Erfelijke epilepsie kan niet worden genezen. Levenslange toediening van medicijnen kan symptomen bestrijden, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Zo ook in dit geval. Naast een forse aankoopsom en medische kosten voor de eerste onderzoeken, zal deze eigenaar iedere maand zo’n 130 euro kwijt zijn aan medicijnen.

Bovendien voorkomen de medicijnen niet dat de pas anderhalf jaar oude hond regelmatig epileptische aanvallen heeft. Bij iedere aanval vraagt het baasje zich af of zijn hond er nog uit zal komen – en hoe?

Aanbod en aanvaarding

Een hond kopen die al op jonge leeftijd chronisch ziek blijkt te zijn, dat was niet wat de eigenaar voor ogen had toen hij een pup kocht. Hij had dan ook een sterke zaak tegen de fokker.

Toch bleek Dier&Recht in dit geval weinig meer te kunnen betekenen. De eigenaar had onbedoeld een aanbod gedaan om de zaak voor een fractie van de kosten te sluiten, en de fokker was daar uiteraard maar al te graag mee akkoord gegaan. Hierdoor was er al een bindende overeenkomst tot stand gekomen.

Ken je rechten!

Het is dan ook heel belangrijk om te weten wat je rechten zijn. Laat je niet overrompelen door de fokker en ga niet te snel akkoord met een te kleine vergoeding.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!