Consumentenrechten: wat als je hond ziek wordt?

Puppy

Veel baasjes weten niet waar ze recht op hebben als hun hond ziek wordt. Natuurlijk valt er geen garantie te geven op gezondheid, maar fokkers zijn zeker aan te spreken op de erfelijke of aangeboren afwijkingen van hun honden. Er staan vaak misleidende, uitsluitende clausules in koopcontracten, die niet rechtsgeldig zijn.

Een consument heeft rechten

Als een consument iets koopt dan brengt dat voor beide partijen rechten en plichten met zich mee. Zo moet een koper een betalingsverplichting nakomen, terwijl een verkoper een deugdelijk product moet leveren. Als je als particulier een hondje koopt bij een professionele fokker, dan heb je dus rechten.

Je hondje wordt binnen zes maanden ziek

En dan wordt je hond ziek. Als de ziekteverschijnselen binnen zes maanden na aankoop optreden dan kun je ervan uitgaan dat het gebrek al aanwezig was bij de aankoop. De fokker is dan aansprakelijk. Het is daarbij ook aan de fokker om te bewijzen dat dit niet zo is.

De fokker is aansprakelijk voor erfelijke aandoeningen

En als je hond ziek wordt nadat de eerste zes maanden verstreken zijn? Als het gaat om een erfelijke aandoening dan is de fokker óók aansprakelijk. Alleen ligt nu de bewijslast bij jou. Je moet de fokker tijdig – wettelijk binnen twee maanden – op de hoogte stellen van het gebrek. Zorg altijd dat je er bewijzen van hebt. Communiceer vooral schriftelijk, zodat alle afspraken zwart op wit staan.

Stappenplan in het geval je dier iets mankeert

Als je huisdier (kort) na aankoop iets blijkt te mankeren of overlijdt, kun je het volgende doen:

  1. Meld het probleem per e-mail of aangetekende brief zo snel mogelijk aan de fokker.
  2. Zorg voor een verklaring van de dierenarts, waaruit onder andere blijkt dat het gebrek al bij de koop aanwezig was.
  3. Geef de verkoper de kans een second opinion te geven, en overleg hoe de verkoper jou tegemoet kan komen.
  4. Laat bij een overleden dier autopsie doen als de fokker van niets weet of niet meewerkt.
  5. Als de fokker niet meewerkt, kun je juridische stappen overwegen. Laat je adviseren over de kansen van een vordering.

De fokker moet in veel gevallen een deel van de aankoopkosten terugbetalen en vaak ook bijdragen in de medische kosten.

Koopcontract en uitsluitende bepalingen

Sluit altijd een koopcontract af als je een hond koopt, dat voorkomt problemen. Helaas zitten in zo’n contract vaak uitsluitingsclausules: er wordt bijvoorbeeld geclaimd dat je in het geval van een bepaalde erfelijke aandoening geen recht hebt op een vergoeding. Soms wordt er in koopcontracten ook een maximum genoemd van de bedragen die geclaimd mogen worden. Deze clausules zijn vaak misleidend en niet rechtsgeldig. Maar pas op: als specifieke erfelijke aandoeningen al in het contract worden uitgesloten van een vergoeding dan kan dit in een rechtszaak ook tegen je werken.

Een hond hoeft nooit terug naar de fokker

Fokkers bieden bij problemen geregeld aan het zieke dier te ruilen voor een ander hondje. Het is gelukkig al lang niet meer zo dat je dat als koper moet accepteren. Zodra je een hond hebt aangeschaft, ga je je eraan hechten. Je hond terugbrengen naar de fokker is dus in de meeste gevallen geen optie, dit zal ook niet als oplossing worden aangedragen door een rechter. Dit blijkt ook uit eerder genomen rechterlijke beslissingen.

Dier&Recht helpt

Dier&Recht heeft al eerder successen geboekt in diverse rechtszaken tegen fokkers. Goede voorbeelden zijn de zaken van een Border Collie met epilepsie, en een Staffordshire Bull Terriër met patella luxatie. In beide gevallen werd de fokker aansprakelijk gesteld; hij moest de aankoopsom terugbetalen en bijdragen in de medische kosten. Maar er zijn geen garanties, ieder geval is weer anders.

Heb je zelf een hond met een erfelijke aandoening en kom je er niet uit met de fokker? Of wil je advies inwinnen? Neem vrijblijvend contact op met Dier&Recht.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!