Europa: geld belangrijker dan welzijn dieren op transport

kalvertransporten
De voorgestelde nieuwe regels maken geen einde aan de helse langeafstandstransporten van Ierse kalfjes naar Nederland. Foto: We Animals

Als het aan Europa ligt, dan blijven dieren de komende tientallen jaren lijden tijdens urenlange transporten. De nieuwe regels voor het vervoer van dieren die de Europese Commissie vorige week heeft voorgesteld, maken geen einde aan de import van jonge kalfjes uit Ierland. Wij roepen Nederland op: zet alles op alles om deze regels veel strenger te maken!

Geld boven dierenwelzijn

De regels voor het vervoer van levende dieren in Europa worden de komende jaren aangepast. Een belangrijk moment voor de dieren, want transporten zijn voor hen een lijdensweg. Ze moeten zich urenlang staande houden in krappe vrachtwagens, vaak zonder eten of water. Maar de voorgestelde nieuwe regels vallen ontzettend tegen: op enkele verbeteringen na blijft het merendeel van de regels hetzelfde. In sommige gevallen gaan de dieren er zelfs op achteruit! De economische belangen van de vee-industrie wegen zoals gewoonlijk zwaarder dan de belangen van de dieren.

Verre kalvertransporten uit Ierland gaan door

Met de nieuwe regels komt er geen verbod op langeafstandstransporten voor ongespeende kalveren. Dat is ronduit schandalig! De Europese Commissie heeft onder druk van de veelobby twee uitzonderingen bedacht waardoor de export van Ierse kalfjes gewoon door kan gaan. Zo wordt de reistijd op zee - waarbij kalfjes 19 uur lang opgesloten zitten in de vrachtwagen - simpelweg niet meegeteld in de transporttijd. Daarnaast mogen transporteurs de reistijd op de weg verdubbelen naar 19 uur, als de vrachtwagen een melksysteem heeft. Kalfjes zouden dan zogenaamd kunnen drinken tijdens een rustpauze. 

Melksystemen totaal ongeschikt

De Commissie geeft zelf toe dat zulke melksystemen nog zouden moeten worden ontwikkeld. Eyes on Animals heeft eerder aangetoond dat zulke systemen totaal ongeschikt zijn om 300 jonge kalfjes tijdens het transport van melk te voorzien. Een groot deel weet de spenen niet eens te vinden, en de dieren die ze wel vinden, drinken veel te veel. Alleen door de kalfjes uit te laden, onder begeleiding melk te geven en daarna te laten rusten kan aan de lichamelijke behoeften van deze jonge en kwetsbare dieren worden voldaan. 

Verhoging transportleeftijd, maar pas over vijf jaar

Een van de weinige positieve voorstellen is de verhoging van de minimumtransportleeftijd van kalveren naar 5 weken. Dit is een goede stap, maar komt nog niet in de buurt van de 12 weken die het minimaal zou moeten zijn. Ook hier laat de Commissie haar oren hangen naar de sector: de verhoging gaat niet volgens plan in over twee jaar, maar pas over vijf jaar.

Dieren hebben strengere regels nodig

Het is schandalig dat de voorgestelde regels zo tekortschieten, vooral omdat dit soort regels maar eens in de 20 à 30 jaar wordt gewijzigd. Gelukkig is het voorstel van de Commissie nog niet definitief, alle Europese landen gaan hier nog over onderhandelen. Oud-minister Schouten beloofde al in 2020 om zich in te zetten voor een einde aan langeafstandstransporten met jonge dieren. Wij roepen de Nederlandse overheid dan ook op: zet tijdens de komende onderhandelingen in Europa alles op alles om deze regels veel strenger te maken!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige (voedsel)systeem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle dieren bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.