Dit jaar bijna 30.000 Ierse kalfjes geslacht op de leeftijd van tien dagen

Kalf in kruiwagen
Jo-Anne McArthur / Animal Equality

In Ierland werden dit jaar bijna 30.000 stiertjes geslacht van tien dagen oud, zo onthulde het Ierse tv-programma ‘Ear to the Ground’. Ierse melkveehouders kunnen zich net zomin als hun Nederlandse collega’s veroorloven om veel tijd in de verzorging van deze stierkalfjes te steken. De stiertjes zijn immers niet meer dan een restproduct van de hoge melkproductie. Een kostenpost.

Restproduct van melkproductie

De enorme toename van stierkalfjes in Ierland is een gevolg van de groei van de melkveestapel. Die groei werd mogelijk door de afschaffing van het melkquotum in 2015.

Van de ongeveer 1,5 miljoen kalfjes die het afgelopen voorjaar in de Ierse melkveehouderij werden geboren, was de helft een stierkalfje. Aangezien een boer geen stiertjes (maar ook lang niet alle vaarskalfjes) nodig heeft om zijn melkkoeien op termijn te vervangen, is het grootste deel van de kalveren nutteloos voor de melkveehouderij. Veel van de overbodige kalfjes komen terecht in de vleesindustrie.

Een treurig bestaan van een (half)jaar

Dit jaar werden er ongeveer 200.000 Ierse kalfjes geëxporteerd. Een groot deel hiervan ging naar Nederland, waar ze door kalvermesters in zes tot twaalf maanden worden vetgemest voor de slacht. Ze leiden een treurig bestaan in stallen met harde, gladde roostervloeren, zonder ooit te kunnen dartelen of spelen, en zonder de smaak van vers gras of de warmte van de zon te zullen kennen.

Direct na de geboorte geëuthanaseerd

Door het steeds selectiever fokken van melkvee – met de focus op een zo hoog mogelijke melkproductie – zijn veel stierkalfjes niet meer geschikt voor de productie van rundvlees. In onder andere Nieuw-Zeeland en Groot- Brittannië worden mannelijke kalfjes dan ook vaak direct na de geboorte geëuthanaseerd.

Slechte verzorging tijdens tien dagen durend leven

In Ierland schrijft de wet voor dat kalfjes minimaal tien dagen verzorgd moeten worden op het melkveebedrijf waar ze geboren zijn. De prioriteit van melkveehouders ligt bij het verzorgen van de vrouwelijke kalfjes; niet bij de stiertjes – en zeker niet bij de stiertjes die na het verstrijken van de tiendagentermijn zo snel mogelijk gedood worden en geen cent opleveren. Dat waren er dit jaar 30.000.

Op een aantal Ierse melkveehouderijen krijgen deze ‘nutteloze’ kalfjes meteen na hun geboorte naast een beetje melk ook hooi te eten omdat dat kosten bespaart; en dan te weten dat ze pas op de leeftijd van vier weken in staat zijn om hooi te verteren! Zo onbelangrijk is het welzijn van een stierkalf.

Meteen na de geboorte euthanaseren

De meningen over het direct na de geboorte euthanaseren van stierkalfjes lopen uiteen. In ‘Ear to the Ground’ geeft wetenschapper Dr. Pat Dillon te kennen dat hij om ethische redenen deze praktijk afkeurt. Bill Cashman, dierenarts, vraagt zich echter openlijk af of het direct laten inslapen van een kalf na de geboorte niet heel veel dierenleed bespaart:

“It’s either put the animals to sleep at birth and at least it doesn’t suffer anymore or have hundreds or maybe thousands of calves have a malingering death of either ill health or no treatment because it simply doesn’t pay to do it.”

Situatie in Nederland

Ook in Nederland is de situatie voor kalfjes zorgwekkend. In 2017 onthulde Dier&Recht dat een op de zeven kalfjes op Nederlandse boerderijen sterft voor ze een jaar oud zijn. Dit jaar bleek dat de kalversterfte op twaalfhonderd boerderijen extreem hoog is: één op de vijf kalfjes is daar na twee weken al niet meer in leven. In 2018 stierven zo’n 200.000 van de 1,5 miljoen kalveren vroegtijdig, vaak al na een paar dagen. Ook hier speelt slechte verzorging een rol.

Geniet jij nog van je glas melk nu je weet wat er allemaal bij komt kijken?

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!