Dierenarts en voorzitter Raad van Beheer roept op om ongezonde rashonden te fokken

Franse bulldogpup
De snuit van een rashond moet aan de wettelijke criteria voldoen. De Raad van Beheer geeft een hond die níét aan de wet voldoet, tóch een stamboom.

Sinds januari 2021 heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers, een dierenarts als voorzitter. ‘Mooi!’, zou je denken. Maar nee. Hij geeft stambomen af aan illegaal gefokte rashonden. Dier&Recht vindt het ongelooflijk dat een dierenarts fokkers aanmoedigt om ongezonde honden te fokken. We dienden een klacht in bij het Veterinair Tuchtcollege.

Strenge wetgeving

Sinds maart 2019 gelden er strenge regels voor het fokken met honden met een korte snuit. De neusgaten van de honden waarmee gefokt wordt moeten open zijn, en de snuit mag niet korter zijn dan een derde van de kop. Dit om te voorkomen dat pups last krijgen van benauwdheid, oogontstekingen en andere gezondheidsproblemen.

Toenmalig minister Schouten (LNV) verzocht de Raad van Beheer om ervoor te zorgen dat de snuiten van alle stamboomhonden voldoen aan de wettelijke criteria. Rashonden die niet aan deze regels voldoen, kregen sinds mei 2020 geen stamboom meer.

Vanaf januari 2022 verstrekt de Raad van Beheer echter weer stambomen aan mopshonden, Franse bulldogs, bostonterriërs en shit tzu’s, zelfs met terugwerkende kracht.

Veterinair Tuchtcollege

Begin 2021 verkondigt de voorzitter in een video (de video met de voorzitter in witte doktersjas en Franse bulldog op de arm) dat fokkers zich niet aan de Nederlandse wet hoeven te houden, maar de FCI-rasstandaard kunnen volgen. Deze internationaal opgestelde standaard stelt minder strenge eisen aan de snuitlengte dan de Nederlandse wet. De voorzitter roept fokkers dus feitelijk op om de wet – die is ingesteld om honden te beschermen – te overtreden. Dier&Recht daagde de voorzitter voor het Veterinair Tuchtcollege, die oordeelt of dierenartsen hun beroep goed uitoefenen.

Waarschuwing voor voorzitter

Het Veterinair Tuchtcollege heeft de klacht van Dier&Recht ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. Dit betekent dat de klacht niet beoordeeld is op de inhoud. De voorzitter zou zich in de bewuste video niet voldoende als dierenarts hebben geprofileerd om onder de reikwijdte van het tuchtrecht te vallen. Het Tuchtcollege oordeelt daarom niet over zijn uitspraken.

Dier&Recht is teleurgesteld in de uitspraak. Wel is duidelijk dat het tuchtrecht zich niet beperkt tot de behandelkamer van een dierenarts. Dus als de voorzitter in de toekomst uitspraken doet en zich daarbij duidelijk profileert als dierenarts, valt hij wél onder het veterinair tucht. De voorzitter is gewaarschuwd!

Als dierenarts voel ik plaatsvervangende schaamte voor deze dierenarts die wetsovertredingen in de fokkerij promoot en faciliteert, met enorm dierenleed tot gevolg! - Kelly Kessen

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.