Nederlandse schapendoes

Nederlandse schapendoes

Van de Nederlandse schapendoes zijn weinig erfelijke aandoeningen bekend, waardoor dit ras een klein risico op erfelijke aandoeningen lijkt te hebben. De voornaamste is progressieve retina-atrofie, een oogaandoening die uiteindelijk tot blindheid kan leiden. Gelukkig bestaat hier een DNA-test voor, die de rasvereniging dan ook als verplicht voorschrijft, zodat voorkomen kan worden dat er nog lijders aan PRA worden geboren.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
4
Risico

Zeer klein of onbekend risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (1) Gubbels EJ et al., 2009
Distichiasis (haren op de ooglidrand) (1) LICG, 2016
Persisterende ductus arteriosis botalli (abnormale verbinding tussen aorta en longslagader) (2) LICG, 2016
Meijer M et al., 2012
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (3) Professionals Fokkerij, 2011
LICG, 2016
IDID
Deel deze pagina