Markiesje

Markiesje

Bij het markiesje komt de erfelijke oogafwijking PRA voor. Ook patella luxatie wordt regelmatig gezien. Paroxysmale dyskinesie is een vervelende afwijking waar bij het markiesje extra aandacht aan moet worden besteed. 

Kreupel door patella luxatie

Patella luxatie is een aandoening waarbij de knieschijven staat naast de knie schieten omdat ze los zitten. Dit is pijnlijk waardoor de honden kreupel lopen. Alleen dure operaties bieden uitkomst, maar die zijn niet zonder risico.

Blindheid door progressieve retina atrofie

Bij progressieve retina atrofie (PRA) wordt het netvlies steeds slechter en de ziekte leidt altijd tot blindheid. Dit is niet te behandelen. Goede fokkers gebruiken de beschikbare DNA-test om te voorkomen dat er lijders geboren worden. Door de rasverening is dit gelukkig verplicht.

Paroxysmale dyskinesie door stoornis in zenuwoverdracht

Paroxysmale dyskinesie is een erfelijke bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een stoornis in de zenuwoverdracht. De hond heeft aanvallen waarbij de beweging verstoord raakt en de hond gaat trillen, verkrampt en soms helemaal niet meer kan bewegen. Er is geen behandeling mogelijk. Wel is het mogelijk om met een DNA-test te zien of een hond het foutieve gen bij zich draagt. Goede fokkers zullen nooit fokken met twee dragers, om te voorkomen dat er honden met deze verschrikkelijke ziekte geboren worden. De rasverening stelt deze test gelukkig verplicht.

Kijk hieronder in de lijst voor andere aandoeningen die voorkomen bij het markiesje. 

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
5
Risico

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Cataract (staar) (1) LICG, 2016
Distichiasis (haren op de ooglidrand) (1) LICG, 2016
Paroxysmale dyskinesie (bewegingsstoornis) (1) Mandigers 2021, paroxysmale dyskinesie
Patella luxatie (losse knieschijf) (2) Doekes H et al., 2016
LICG, 2016
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (2) Doekes H et al., 2016
LICG, 2016
Deel deze pagina