Briard

Briard

De briard is een herdershond met een groot risico op de ernstige gewrichtsaandoening heupdysplasie. Deze aandoening manifesteert zich vaak al op jonge leeftijd. Pijnstillende behandelingen en hersteloperaties zijn kostbaar, ook omdat het een grote hond betreft. Bij de briard zijn ook enkele oogaandoeningen bekend, waarvoor een DNA-test beschikbaar is. Om te voorkomen dat er meer lijders aan deze aandoeningen geboren worden, is het belangrijk dat er getest wordt. Verder is er weinig (wetenschappelijk) onderzoek bekend over de briard, dus het kan zijn dat er in deze lijst nog erfelijke aandoeningen ontbreken.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
6
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen
DNA-testen beschikbaar

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Dystocia (moeilijke geboorte) (1) Evans KM et al., 2010
Epitheliale corneadystrofie (aantasting hoornvlies) (2) CIDD
Peelman LJ, 2009
Heupdysplasie - grote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (4) Boer
CIDD
Orthopedic Foundation for Animals, 2014, HD
IDID
Maag-dilatatie-volvulus (maagdraaiing) (3) Bell JS, 2014
CIDD
Evans KM et al., 2010
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (2) CIDD
IDID
Retina dystrofie (2) OFFA
Peelman LJ, 2009
Deel deze pagina