20.449 mensen hebben getekend!

0
20.000

Ja, ik teken tegen de plezierjacht en de misleiding door de PvdA!

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Binnenkort zult u het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming behandelen, waarin opnieuw wordt ingestemd met de plezierjacht.

Voor het doden van wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen bestaat geen enkele noodzaak. Elk jaar sterven er meer dan een miljoen dieren enkel en alleen voor het genoegen van de jager. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een dier niet wordt gedood, maar wel aangeschoten. Dit zorgt voor immens en onnodig dierenleed en is in strijd met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier.

Slechts 3% van de bevolking is voorstander van deze plezierjacht. Ook de PvdA was in haar verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website stellig en onvoorwaardelijk van mening dat de plezierjacht verboden moet worden. Tot op de dag van vandaag is op de website van de PvdA te lezen dat de partij tegen de plezierjacht is. Toch heeft de PvdA in de Tweede Kamer op 1 juli jl. tegen een verbod op de plezierjacht gestemd. Tegen deze misleiding diende stichting Dier&Recht eerder al een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

U bent de enige die dit wetsvoorstel nu nog tegen kunt houden en een einde kan maken aan deze middeleeuwse praktijken. Daarom roepen wij, Stichting Dier&Recht en alle mede-ondertekenaars van deze brief, u namens de vogelvrije dieren op uw verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen en het wetsvoorstel in de huidige vorm niet te aanvaarden.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Deze actie is afgelopen op vrijdag 18 september om 16.00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen. De petitie is op dinsdag 22 september aangeboden aan de senatoren van de Eerste Kamer.

Meer doen tegen de plezierjacht?

Word donateur

PvdA aangeklaagd wegens verbreken verkiezingsbelofte over plezierjacht

Een duidelijk standpunt: “De PvdA vindt dat de plezierjacht moet worden verboden.” Toch heeft de PvdA op 1 juli jl., net als al eerder in 1997, weer tegen een verbod op de plezierjacht gestemd! Eerder al diende Dier&Recht een klacht in bij de Reclame Code Commissie over deze misleiding door de PvdA. Helaas werden we door de RCC niet in het gelijk gesteld, maar er is nog één kans om de plezierjacht alsnog te verbieden.

Elk jaar sterven er meer dan een miljoen wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen enkel en alleen voor het plezier van de jager. Ook raken veel dieren gewond en creperen soms langzaam. Slechts 3% van de bevolking is voorstander van deze wrede plezierjacht. De PvdA beloofde in haar verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website de plezierjacht te gaan verbieden. Geen wonder dat vele dierenvrienden PvdA stemden! Maar in de Tweede Kamer heeft PvdA nu toch weer tegen een verbod gestemd.

Campagnenieuws

De zoon van BZV-boer Olke heeft een, hoe zullen we het noemen, bijzondere hobby. Of het nu gaat om vogels, herten, zwijnen of een coyote; de 13-jarige jongen schiet ze met veel plezier af, zo meldt Piepvandaag.nl.

 

Lees verder...

Geschoten haas

Op 9 december heeft het College van Beroep, het hoger beroepsorgaan van de Reclame Code Commissie, de klacht van Dier & Recht over misleidende reclame van de PvdA afgewezen. 

Lees verder...

Eend

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 december 2015 gedebatteerd met staatssecretaris Van Dam over de Wet Natuurbescherming. In deze wet wordt de plezierjacht, waar jaarlijks meer dan een miljoen dieren in ons land slachtoffer van worden, opnieuw goedgekeurd.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht