PvdA aangeklaagd wegens verbreken verkiezingsbelofte over plezierjacht

Gesloten

PvdA aangeklaagd wegens verbreken verkiezingsbelofte over plezierjacht

Een duidelijk standpunt: “De PvdA vindt dat de plezierjacht moet worden verboden.” Toch heeft de PvdA op 1 juli jl., net als al eerder in 1997, weer tegen een verbod op de plezierjacht gestemd! Eerder al diende Dier&Recht een klacht in bij de Reclame Code Commissie over deze misleiding door de PvdA. Helaas werden we door de RCC niet in het gelijk gesteld, maar er is nog één kans om de plezierjacht alsnog te verbieden.

Elk jaar sterven er meer dan een miljoen wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen enkel en alleen voor het plezier van de jager. Ook raken veel dieren gewond en creperen soms langzaam. Slechts 3% van de bevolking is voorstander van deze wrede plezierjacht. De PvdA beloofde in haar verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website de plezierjacht te gaan verbieden. Geen wonder dat vele dierenvrienden PvdA stemden! Maar in de Tweede Kamer heeft PvdA nu toch weer tegen een verbod gestemd.

Lees meer

Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik teken tegen de plezierjacht en de misleiding door de PvdA!

Lees hier de volledige tekst

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Binnenkort zult u het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming behandelen, waarin opnieuw wordt ingestemd met de plezierjacht.

Voor het doden van wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen bestaat geen enkele noodzaak. Elk jaar sterven er meer dan een miljoen dieren enkel en alleen voor het genoegen van de jager. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een dier niet wordt gedood, maar wel aangeschoten. Dit zorgt voor immens en onnodig dierenleed en is in strijd met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier.

Slechts 3% van de bevolking is voorstander van deze plezierjacht. Ook de PvdA was in haar verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website stellig en onvoorwaardelijk van mening dat de plezierjacht verboden moet worden. Tot op de dag van vandaag is op de website van de PvdA te lezen dat de partij tegen de plezierjacht is. Toch heeft de PvdA in de Tweede Kamer op 1 juli jl. tegen een verbod op de plezierjacht gestemd. Tegen deze misleiding diende stichting Dier&Recht eerder al een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

U bent de enige die dit wetsvoorstel nu nog tegen kunt houden en een einde kan maken aan deze middeleeuwse praktijken. Daarom roepen wij, Stichting Dier&Recht en alle mede-ondertekenaars van deze brief, u namens de vogelvrije dieren op uw verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen en het wetsvoorstel in de huidige vorm niet te aanvaarden.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!
Deel deze campagne