Stop de plezierjacht

Plezierjacht

Een duidelijk standpunt: “De PvdA vindt dat de plezierjacht moet worden verboden.”  Toch heeft de PvdA op 1 juli jl. tegen een verbod op de plezierjacht gestemd! Het is niet de eerste keer dat de PvdA de dieren in de kou laat staan. Dier&Recht laat het er niet bij zitten en startte een campagne om de PvdA alsnog aan haar woord te houden.

Plezierjacht zorgt voor immens dierenleed

Voor het doden van wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen bestaat geen enkele noodzaak. Elk jaar sterven er meer dan een miljoen dieren enkel en alleen voor het genoegen van de jager. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een dier wel wordt geraakt, maar niet gedood. Dit zorgt voor immens en onnodig dierenleed.

Slechts 3% van de bevolking is voorstander van deze plezierjacht. Ook de PvdA was in haar verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website stellig en onvoorwaardelijk van mening dat de plezierjacht verboden moet worden. Geen wonder dat vele dierenvrienden PvdA stemden!

PvdA laat principes schieten

Nu heeft de PvdA, net als ze al eerder deed in 1997, toch weer ingestemd met de plezierjacht. Zelfs een actie van de Faunabescherming kon de partij niet op andere gedachten brengen. In de nieuwe wet Natuurbescherming blijven vijf diersoorten vogelvrij. In het regeerakkoord staat niets over de plezierjacht, dus de PvdA had alle vrijheid haar beloften na te komen. Willens en wetens heeft de partij haar principes verloochend. 

Dier&Recht dient klacht in

Dier&Recht is van mening dat het standpunt van de PvdA “de plezierjacht moet worden verboden”, onder de definitie “aanprijzingen van denkbeelden” valt van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en dus feitelijk reclame is. Met deze aanprijzingen tracht de PvdA immers burgers te overreden op haar te stemmen. Nu blijkt echter dat dit loze beloftes waren, waarmee de PvdA zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding. Stichting Dier&Recht diende daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Nog niet eerder werd een politieke partij aangeklaagd voor het verbreken van een verkiezingsbelofte.

Op 6 augustus was de zitting. Een maand later deed de RCC haar uitspraak en bleek helaas dat we de zaak tegen de PvdA verloren hebben.

Deel deze pagina