Waarom schiet Friesland katten dood?

Waarom schiet Friesland zwerfkatten af?
Doodschieten van katten is wreed en onnodig. TNRC is een betere methode om zwerfkattenpopulaties te beheersen.

Friesland is de enige Nederlandse provincie waar jagers nog toestemming hebben om zwerfkatten dood te schieten. Volgens de provincie bedreigen katten de populatie van weidevogels en brengen ze ziektes over op mensen. Maar is dat waar?

Intensieve landbouw grootste killer van weidevogels

Katten vangen niet meer vogels dan vroeger maar er zijn wel veel minder vogels. De laatste twintig jaar is de vogelstand extreem achteruit gegaan. Kenniscentrum Sovon, dat zich inzet voor het behoud van wilde vogels, noemt de intensieve landbouw en de daarmee samenhangende afname van biodiversiteit als belangrijkste reden voor die achteruitgang. In hun rapport over bedreigde vogelsoorten worden katten niet eens genoemd.

Bestrijdingsmiddelen en pesticiden

Een groot deel van het Nederlandse bodemleven en driekwart van de insectenpopulatie zijn om zeep geholpen door het buitensporige gebruik van bestrijdingsmiddelen en pesticiden in de landbouw. Deze bestrijdingsmiddelen komen via het grondwater terecht in de omringende slootjes. Daar vergiftigen ze niet alleen het leven in de sloot maar ook de vogels die daar vissen. Datzelfde geldt voor torenvalken die woelmuizen vol bestrijdingsmiddelen eten.

Maaibeleid, onkruidbestrijding en afwezigheid van broedplaatsen

Op de grote akkers zijn weinig of geen heggen en bosschages meer te vinden en er wordt veelvuldig gemaaid op het grasland. De weinige nesten die er nog zijn, worden vaak kapot gemaaid met jongen en al. Bovendien groeien er bijna geen kruiden en bloemen meer op de eenzijdige akkers. Daardoor zijn er nog minder insecten, bijen of zaden en is er dus ook minder voeding voor vogels.

Stikstof veroorzaakt botontkalking

Door de bemesting in de landbouw bevat de bodem teveel stikstof. In een zure bodem lost de kalk op en dat tekort aan kalk werkt door in de gehele voedselketen. Vogels krijgen in hun voeding te weinig kalk binnen, met botontkalking en kalkloze, slappe eischalen tot gevolg. Kuikens sterven voordat ze uit het ei komen, of breken daarna meteen hun pootjes.

Andere belangrijke oorzaken

Windmolens en verstedelijking dragen ook bij aan de afname. Veel vogels vliegen zich te pletter in de wieken van de molens en windmolenparken nemen hun leefgebied in. Het bebouwen van land, asfalteren van wegen en ongunstig groenbeheer in steden maakt het leefgebied van vogels steeds kleiner. De vogelstand is daar met gemiddeld 20 procent achteruit gegaan sinds 2007.

Ziek worden van katten?

Het klopt, je kunt ziek worden van je kat; toxoplasmose en toxocara zijn de belangrijkste ziektes die je kunt krijgen van een kat. Maar die ziektes komen ook voor onder huiskatten dus het risico op besmetting is daar veel groter. Het afschieten van zwerfkatten gaat dit probleem zeker niet oplossen.

In toom houden zwerfkatten zonder afschot

We zijn het eens met de provincie Friesland dat de populatie zwerfkatten beheersbaar moet blijven. Maar dat kan ook op een diervriendelijke manier. De TNRC-methode: vangen, castreren, herplaatsen en verzorgen van zwerfkatten zorgt ervoor dat er minder katten in de natuur verblijven en dat ze een goed leven kunnen hebben. Gecastreerde katten vangen bovendien veel minder prooien, hebben een kleiner leefgebied en kunnen zich niet meer voortplanten. Ze helpen bovendien voorkomen dat er ratten en muizenplagen ontstaan op boerderijen. Uit onderzoek blijkt dat katten namelijk het liefst zoogdieren eten en geen vogels.

Vind jij ook dat Friesland moet stoppen met het afschieten van katten? Teken de petitie!

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.