Succes: overheid straft kattenfokker voor overtreden van de wet!

Bambino Sphynx

Voor het eerst heeft de NVWA een overtreding van artikel 3.4 Besluit houders van dieren geconstateerd bij een kattenfokster. Dier&Recht diende een handhavingsverzoek in tegen de fokster van Bambino Sphynx katten.

Verbod fokken Designer Cats

Begin 2019 lanceerde Dier&Recht de campagne ‘Stop de fokkers van designer cats’, om een einde te maken aan het fokken van katten die lijden onder extreme uiterlijke kenmerken. Met zijn korte pootjes en kaalheid is de Bambino Sphynx hiervan een goed voorbeeld van. Daarvoor vroegen we met de campagne: Cruel not cute aandacht voor het onderwerp. Daarop besloot de minister om een deskundigenverklaring te laten opstellen door 

Fokkers van deze mismaakte katten overtreden structureel de wet. Op basis van artikel 3.4 Besluit houders van dieren (Bhvd) is het al sinds 2014 verboden om gezelschapsdieren te fokken als dit hun welzijn en gezondheid benadeelt.

Dier&Recht heeft al jaren fokkers in het vizier die doelbewust katten met ernstige gezondheidsproblemen fokken. Omdat duidelijke normen ontbraken konden fokkers tot nu toe echter ongestraft doorgaan en werden onze handhavingsverzoeken keer op keer afgewezen.

Eindelijk duidelijke normen

Op 4 april 2019 kondigde minister Schouten eindelijk nieuwe handhavingsregels aan, gebaseerd op een deskundigenverklaring van Universiteit Utrecht waarin eindelijk duidelijke criteria zijn vastgelegd. Uit de deskundigenverklaring bleek ondubbelzinnig dat het fokken van designer cats een overtreding van artikel 3.4 Bhvd is. Vanaf dat moment was er geen enkel excuus meer om niet op te treden tegen deze wrede fokkerij.        

Overtreding van artikel 3.4

Begin dit jaar dienden we nogmaals een handhavingsverzoek in tegen een ons bekende fokster van designer cats. En dit keer ging de NVWA wel langs bij de fokster. Tijdens de inspectie constateerden inspecteurs dat er een nest Bambino kittens aanwezig was. De NVWA stelt “Gelet op het deskundigenrapport van de Universiteit van Utrecht heeft deze fokker in strijd met artikel 3.4, eerste lid en tweede lid, sub a en b Besluit houders van dieren gehandeld.’

Help mee deze fokkers te stoppen

Het is de eerste keer dat de NVWA een overtreding van artikel 3.4 Bhvd vaststelt bij een fokker van katten. De eerste keer dat de wet voor het fokken van katten daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd. Een groot succes voor Dier&Recht, waarmee bewezen wordt dat onze campagnes echte verandering bewerkstelligen. Om ervoor te zorgen dat de wet en de nieuwe normen voor het fokken van katten ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd worden, blijven we onderzoek doen, en dienen we waar nodig handhavingsverzoeken in. Vind je het ook belangrijk dat er geen zieke designer cats meer worden gefokt? Help ons dan met een donatie.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.