Succes: Dier&Recht wint bodemprocedure tegen Agractie over zuivelposter!

Stoppen met Zuivel-poster op straat
Hangt deze poster binnenkort weer op straat? Foto: Maarten Nauw/Dier&Recht

Er waren een kort geding, een hoger beroep en een bodemprocedure voor nodig, maar vanaf vandaag mogen wij van de rechter eindelijk weer publiekelijk zeggen dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt!

Hoe zat het ook alweer?

In augustus 2021 plaatsten we reclameposters op straat met de tekst: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij de moeder”. De poster was onderdeel van een grotere bewustwordingscampagne over het dierenleed in de zuivelindustrie.

Boerenactiegroep Agractie spande een kort geding aan om de betreffende posters te verbieden. De rechter oordeelde dat het scheiden van koe en kalf weliswaar dierenleed veroorzaakt, maar dat onvoldoende is aangetoond dat dit leed daadwerkelijk ‘ernstig’ is. Dier&Recht werd gesommeerd om de betreffende poster uit het straatbeeld te verwijderen. Wij gingen in hoger beroep maar tot ieders verbazing werd het voorlopige oordeel van de kortgedingrechter overgenomen.

Bodemprocedure

Wij vonden deze uitspraak niet alleen onbegrijpelijk, maar we maakten ons ook zorgen over de mogelijke gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting van dierenrechtenorganisaties. Mogen we dan straks geen dingen meer zeggen waar de vee-industrie het niet mee eens is?

We startten een bodemprocedure om de zaak opnieuw door een rechter te laten beoordelen. Agractie besluit deze keer echter om de handdoek in de ring te gooien en geen verweer te voeren. Door zich uit de rechtszaak terug te trekken, voorkomt de actiegroep dat de zaak uitvoerig wordt behandeld.

Rectificatie en schadevergoeding

In het vonnis bevestigt de rechtbank Midden-Nederland dat Dier&Recht mag zeggen dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Agractie mag deze uitlating niet meer bestempelen als lasterlijk en onrechtmatig. Daarnaast moet de boerenactiegroep een rectificatie plaatsen en een schadevergoeding betalen aan Dier&Recht.

Nieuwe start postercampagne

We waren liever met Agractie in debat gegaan tijdens de rechtszaak, maar we zijn in ieder geval blij met de uitspraak van de rechter. Nu we consumenten weer mogen informeren over het dierenleed achter zuivel willen we de veelbesproken poster weer zo snel mogelijk op straat hangen. Vandaag starten we de crowdfunding voor deze nieuwe campagne, help je mee?

De uitspraak

Ben je benieuwd naar de uitspraak van de rechter? Hieronder staan de belangrijkste onderdelen uit het vonnis.

De rechtbank:

3.1         verklaart voor recht dat de onder paragraaf 8 van de inleidende dagvaarding bedoelde uiting van Dier&Recht niet onrechtmatig is jegens Agractie of de melkveehouders die zij stelt te vertegenwoordigen;

3.2.        verklaart voor recht dat de uiting "Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed" in relatie tot de uiting dat kalfjes na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald, of woorden van gelijke strekking, niet onrechtmatig is jegens Agractie of de melkveehouders die zij stelt te vertegenwoordigen;

3.3         verklaart voor recht dat de uiting "Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed", in isolatie beschouwd (dus zonder deze te combineren met de uiting dat kalfjes na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald), niet onrechtmatig is jegens Agractie of de melkveehouders die zij stelt te vertegenwoordigen;

3.4         verklaart voor recht dat Agractie aansprakelijk is voor de schade van Dier&Recht als gevolg van de tenuitvoerlegging van het vonnis in kort geding van de rechtbank Amsterdam van 23 augustus 2021 en veroordeelt Agractie tot vergoeding van deze schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

3.6         beveelt Agractie om binnen 48 uur na de datum van de betekening van dit vonnis de navolgende rectificatie te plaatsen bovenaan de homepage van haar website met url www.agractie.nl, (…) zonder enige toevoeging en zonder dat op enigerlei wijze afbreuk wordt gedaan aan doel en strekking van de (kenbaarheid) van de rectificatie, ook niet via andere media;

3.8         verbiedt Agractie te melden dat de uitlating en/of campagne "Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed" en de posters van Dier&Recht lasterlijk en onrechtmatig waren of zijn;

3.11       veroordeelt gedaagde in de proceskosten.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!