Dier&Recht verliest hoger beroep maar verlengt Stoppen met Zuivel-campagne

abri blur
Deze poster mogen wij niet meer laten zien

Dier&Recht mag niet als feit presenteren dat het direct na de geboorte scheiden van kalf en koe ernstig dierenleed veroorzaakt. Zo oordeelt het gerechtshof Amsterdam vandaag. Het Hof stelt dat onze poster met de tekst ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’ boeren in een negatief daglicht plaatst en bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank Amsterdam. Wij zijn bijzonder teleurgesteld over deze uitspraak en overwegen een bodemprocedure.

Publiekscampagne Stoppen met Zuivel

Vorig jaar startten we een campagne om consumenten te helpen bij het stoppen met zuivel. Grote posters in de publieke ruimte toonden zuivelproducten met een waarschuwing op de verpakking, vergelijkbaar met die op sigarettenpakjes. Die posters informeerden consumenten over het verborgen kalverleed achter zuivel en verwezen naar de website stoppenmetzuivel.nl.

Ernstig dierenleed

Tijdens een kort geding van boerenactiegroep Agractie over onze uitingen, oordeelde rechtbank Amsterdam in september dat wij een van de posters uit onze campagne moesten verwijderen. Wij waren het niet eens met deze uitspraak en gingen in hoger beroep.

Uitspraak hoger beroep

Na de zitting van 7 december 2021 komt het gerechtshof Amsterdam vandaag met de uitspraak. Het hof oordeelt dat wij in onze campagne niet mogen zeggen dat het weghalen van pasgeboren kalveren bij hun moeder, ernstig dierenleed veroorzaakt. Het Hof geeft toe dat deze kalveren inderdaad last hebben van gezondheidsproblemen maar vindt dat wij onvoldoende hebben bewezen dat die voortkomen uit de vroegtijdige scheiding met hun moeder.

Dier&Recht vindt arrest onbegrijpelijk

Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder en leven daarna wekenlang in isolatie. Dat veroorzaakt allerlei sociale problemen, angst en stress. Ze worden vaker ziek en er gaan meer kalfjes dood zonder moederzorg. Het is ronduit bizar dat wij dit als dierenrechtenorganisatie geen 'ernstig dierenleed' mogen noemen. De zuivelindustrie mag jarenlang verkondigen dat ‘melk goed voor elk’ is, ook al is meer dan de helft van de wereldbevolking lactose-intolerant. Maar als wij zeggen dat kalfjes ernstig lijden omdat ze moederloos opgroeien, ziek worden en doodgaan, dan gaat dat ineens te ver?

Bodemprocedure en verlenging campagne

Het is verontrustend dat de belangen van een industrie hier zwaarder wegen dan de vrijheid van meningsuiting. Deze uitspraak kan daardoor grote gevolgen hebben voor het open karakter van het publieke debat. Wij overwegen nu een bodemprocedure en verlengen in de tussentijd de veelbesproken campagne. Onze – inmiddels aangepaste - posters over het dierenleed achter zuivel zijn vanaf vandaag weer te zien in bushokjes en andere publieke plaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!