Rechtszaak tegen kalverleed: roosters zijn schadelijk, oncomfortabel en vies

Kalveren

Achter de schermen speelt de rechtszaak van Dier&Recht tegen de Nederlandse staat. We eisen dat de overheid een alternatief voor de harde, gladde roostervloeren in kalverstallen verplicht stelt. Zo’n betonnen of houten rooster is oncomfortabel én schadelijk voor de kalveren. Terwijl de wet vereist dat de dieren een comfortabele ligruimte hebben die niet schadelijk is voor hun gezondheid. De Rechtbank Den Haag zal naar verwachting op 29 juli uitspraak doen in deze belangrijke zaak.

Geen aparte ligruimte

Artikel 1.8 Besluit houders van dieren schrijft voor dat de huisvesting, waar ook de vloer onder valt, bij dieren geen letsel of pijn mag veroorzaken. Ook mogen er geen materialen en bodembedekking worden gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier. Artikel 2.36 voegt hier specifiek voor (vlees)kalveren aan toe:

“De ligruimte van een stal is comfortabel en zindelijk, beschikt over een behoorlijke afvoer en is niet schadelijk voor de kalveren.”

Wie deze artikelen erop naslaat, krijgt de indruk dat vleeskalveren beschikken over een aparte ligruimte, wellicht met stro of andere bodembedekking (zoals we kennen van de kalfjes die bestemd zijn om melkkoe te worden). Dat is niet het geval.

Hout of beton

Vleeskalveren worden hun leven lang gehouden op betonnen of houten roosters. Blankvleeskalveren, die op de leeftijd van 6 maanden al naar het slachthuis gaan, worden gehouden op houten roostervloeren. Rosékalveren worden iets ouder, zo’n 8 maanden (tot 12 maanden voor oudrosékalveren). Omdat deze kalveren zwaarder worden, leven zij op een betonnen roostervloer.

In tegenstelling tot wat het wetsartikel doet vermoeden, hebben kalveren geen aparte ligruimte. De harde roostervloeren waar ze op gehouden worden, zijn tegelijkertijd ook hun ligbed.

Niet comfortabel

Er is weinig verbeelding nodig om te begrijpen dat een betonnen of houten rooster geen zacht ligbed is. Dat wordt bevestigd in het Ongeriefrapport van Wageningen University (2019). In dit rapport worden de harde en gladde vloeren waarop kalveren gehouden worden, als een hoog scorend ongerief bestempeld. Niet comfortabel dus!

Niet zindelijk

Op een natte vloer kunnen kalveren niet goed rusten. Maar de ligruimte van kalveren is standaard nat. Ook dat is niet zo moeilijk uit te leggen: de roostervloeren zijn nat en glibberig als gevolg van urine en mest. En aangezien de plek waar de kalveren staan (en mesten) ook meteen hun ligruimte is... Niet zindelijk dus!

Wel schadelijk

Onder meer uit het rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) uit 2012 blijkt het schadelijke karakter van de betonnen en houten roostervloer. Zo wordt benoemd dat kalveren op dergelijke vloeren aanmerkelijk vaker last hebben van dikke knieën: als een kalf gaat liggen, landt het eerst op z’n voorknieën. En die krijgen een flinke klap op de harde vloer. Wel schadelijk dus!

Tijd voor verbetering

Het mag duidelijk zijn dat roostervloeren schadelijk, oncomfortabel én vies zijn. Kalveren op deze manier huisvesten is niet alleen schandalig, maar ook in strijd met de wet! Daarom eist Dier&Recht dat de overheid het gebruik van deze schadelijke roosters verbiedt.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)