Rasverenigingen spelen eis fokverbod door naar Raad

Drentsche patrijshond

Even een update over onze campagne rond de Drentsche Patrijshond. We hebben het verzoek een einde te maken aan raszuiver fokken, dat ondertekend is door ruim 10.000 mensen, neergelegd bij de twee betreffende rasverenigingen. Zij hebben helaas geen inhoudelijke reactie gegeven.

Ook de fokkers die we hebben benaderd met vragen over specifieke inteeltpercentages en de gezondheid van het ras, houden de kiezen stijf op elkaar. Kort samengevat: zij verwijzen door naar de rasverenigingen, en de rasverenigingen naar de Raad van Beheer.

Daarom hebben we onze eis neergelegd bij dit overkoepelende orgaan. We hebben hen verzocht om binnen twee weken inhoudelijk te reageren. Hopelijk zal de Raad van Beheer de zorg van ruim 10.000 mensen niet negeren! 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht