Open brief Dier&Recht aan directeur Denkavit

denkavit kalf
Een fragment uit de undercoverbeelden van L214

UPDATE 15 juli 2022

Denkavit heeft direct gereageerd en contact met ons opgenomen om die maatregelen te bespreken. Het kalverbedrijf start onder meer met cameratoezicht, rubber vloeren en strengere regels voor het personeel.

Wij stellen het op prijs dat Denkavit snel en serieus reageert op onze brief,  maatregelen heeft getroffen en scherp kijkt naar hun beleid. Hopelijk lukt het om op korte termijn de omgang met de dieren sterk te verbeteren.

Aan het systeem van de kalverhouderij zal helaas niet veel veranderen. De welzijnsproblemen in de zuivelindustrie en de vleeskalversector blijven bestaan:

  • Ongeschikte voeding
  • Veel ziektes onder kwetsbare jonge dieren
  • Nooit naar buiten mogen
  • Nooit grazen
  • Acht weken lang eenzame huisvesting zonder fysiek contact met soortgenoten

Wil je – net als wij – dat er een einde komt aan deze industrie? Stop dan met de consumptie van zuivel!Denkavit Nederland BV
T.a.v. de heer E. Buys

Amsterdam, 14 juli 2022

Betreft: voortgang analyse en genomen maatregelen na dierenwelzijnsovertredingen bij Franse onderzoeksfaciliteit Denkavit  

 

Geachte heer Buys,

In februari 2022 zijn in een onderzoeksfaciliteit van Denkavit in Montreuil-Bellay, Frankrijk opnames gemaakt van ernstige dierenwelzijnsovertredingen. Op de beelden is te zien hoe medewerkers van Denkavit jonge kalveren ernstig mishandelen. De dieren worden herhaaldelijk geduwd, geschopt, geprikt en geslagen, waaronder met een stok, met hekken en met de hand. Een kalf wordt aan de oren voortgetrokken, een ander wordt hardhandig op de grond gegooid en geschopt.

Mishandelingen en slechte zorg

Naast de mishandelingen door het personeel tonen de beelden ook ernstige tekortkomingen in de zorg voor de kalveren. Veel dieren hoesten, hebben neusuitvloeiing en een abnormale ademhaling die wijst op long- of borstvliesontsteking. De kalveren zijn bevuild en hebben diarree. Zieke kalveren worden niet afgezonderd en krijgen niet de nodige zorg. Op beelden van het logboek is te zien dat kalveren koorts hebben. De dieren beschikken niet over een schone, droge ligplek en zelfs de voedertroggen zijn vervuild met mest. Ook is op de beelden te zien dat de kalveren abnormaal oraal gedrag vertonen, zoals tongrollen en zuigen aan de hokken. Dit is vermoedelijk het gevolg van ijzertekort in voeding (bloedarmoede) en het niet kunnen voldoen aan een sterke zuigbehoefte. Daarnaast vertonen de kalveren angst voor mensen.

Gepaste maatregelen

Denkavit heeft op 21 april 2022 in een verklaring bevestigd dat de beelden afkomstig zijn van de onderzoeksfaciliteit in Montreuil-Bellay. Daarin stelt uw bedrijf: “Wij zijn geschrokken van de beelden die gewelddadig en ongepast gedrag laten zien jegens de kalveren. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij als Denkavit staan voor een respectvolle omgang met onze dieren. (…) Wij zijn dan ook gestart met een nauwkeurige analyse van de feitelijke gebeurtenissen en zullen op basis van de conclusies daarvan gepaste maatregelen treffen om zeker te stellen dat op respectvolle wijze met de dieren wordt omgegaan.”

Voorkomen toekomstige overtredingen

Dier&Recht en Eyes on Animals zijn ook erg geschrokken van deze ernstige mishandelingen van jonge kalfjes binnen uw bedrijf. Dergelijke misdragingen en het gebrek aan zorg zijn niet alleen moreel verwerpelijk maar ook het tegenovergestelde van een respectvolle omgang met dieren. We vertrouwen erop dat u deze overtredingen, het onderzoek en de aangekondigde maatregelen de afgelopen maanden de hoogste prioriteit heeft gegeven.

Om er zeker van te zijn dat dergelijke dierenwelzijnsovertredingen nu en in de toekomst niet meer kunnen voorkomen in uw bedrijf, verzoeken Eyes on Animals en Dier&Recht u:

  • De conclusies van het door Denkavit ingestelde interne onderzoek bij de genoemde vestiging openbaar te maken;
  • Een overzicht te delen van de getroffen maatregelen bij de betreffende vestiging;
  • Een overzicht te delen van de beleidsmaatregelen die zijn genomen om overtredingen bij deze en andere vestigingen in de toekomst te voorkomen.

 

Hoogachtend,

Frederieke Schouten                                                           Lesley Moffat

Dierenarts en directeur stichting Dier&Recht            Directeur Eyes on Animals

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.