NVWA blij met duidelijke normen in de fokkerij van designer cats

Naaktkat

"Wanneer zijn de pootjes van een hond of kat te kort? Of de snuit te plat? Zodra de gezondheid en het welzijn van een dier in het geding komt, zegt de Wet dieren. Maar deze open norm was zo vaag dat de NVWA nooit een fokker kon berispen." Dit schrijft de NVWA in een artikel over de wet en regelgeving.

Wat is er veranderd? De NVWA heeft de open norm getoetst met hulp van externe deskundigen én het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vulde de norm iets verder in.

Fokkers van designer cats beboet

Dier&Recht diende handhavingsverzoeken in tegen fokkers van designer cats. Dit leidde tot het opstellen van een deskundigen rapport door dierenartsen van de Universiteit van Utrecht. Het rapport toonde aan dat designer cats lijden door hun korte pootjes en het gebrek aan vacht en snorharen. De NVWA nam de aanbevelingen van het rapport over en deelde een stevige waarschuwing uit aan een fokker van designer cats. 

Schadelijke uiterlijke kenmerken

Sinds april 2019 zijn er dus duidelijke normen voor wat niet is toegestaan bij het fokkenvan designer cats. Helaas zijn er nog steeds geen duidelijke normen voor andere schadelijke uiterlijke kenmerken. Denk daarbij aan de extreem korte snuit van de Perzische kat. Veel Perzen hebben constant last van benauwdheid doordat de korte snuit hun luchtwegen blokkeert. Daarnaast hebben ze vaak last van oogproblemen en in veel gevallen ook nog een waterhoofd.

NVWA deelt waarschuwingen uit

De open normen van de wet vormen een probleem bij het bepalen van een gezonde lengte voor kattensnuiten. Op basis van onze handhavingsverzoeken deelt de NVWA inmiddels waarschuwingen uit aan fokkers die Perzische katten fokken met een veel te korte snuit. Maar wanneer is een snuit wel lang genoeg, en mag je wel fokken met een Perzische kat?

Duidelijke normen voor kattensnuiten

NVWA heeft geen bevoegdheid om zelf deze normen vast te stellen, dat kan alleen de overheid doen. Dier&Recht voert campagne voor duidelijke normen voor kattensnuiten. Elke kat heeft recht op lucht, en fokkers hebben recht op duidelijkheid!

Help mee en teken de petitie voor criteria voor kattensnuiten!

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)