Minister Schouten maakt geen einde aan jacht tijdens avondklok

geen einde aan jacht tijdens avondklok

De jacht op wilde zwijnen mag doorgaan tijdens de avondklok, zo stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het risico dat zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) overbrengen op varkens in de vee-industrie is volgens haar te groot. Nachtelijke moordpartijen in het bos worden toegestaan om de intensieve varkenshouderij te beschermen. 

Kritische Kamervragen

Minister Schouten gaf deze week antwoord op kritische Kamervragen van de Partij voor de Dieren en de SP. Jagers kregen van de overheid een ontheffing op de avondklok. Dit leidde tot verbazing bij de Tweede Kamerleden. Zij vroegen zich terecht af of het afschieten van dieren zo’n uitzondering waard is. Want ’s nachts wilde zwijnen opjagen, veroorzaakt dierenleed bij de slachtoffers én paniek bij andere dieren in het bos.

Nachtelijke jacht op wilde zwijnen gaat door

Helaas blijft minister Schouten van mening dat de jacht op wilde zwijnen noodzakelijk is, óók tijdens de avondklok. Dit omdat wilde zwijnen de kans op verspreiding van AVP in Nederland zouden vergroten. Om te voorkomen dat varkens in de vee-industrie besmet raken met dit virus, worden de zwijnen zoveel mogelijk afgeschoten.

Jacht is niet noodzakelijk

Het is inderdaad waar dat wilde zwijnen besmet kunnen raken met AVP. Toch vormen zij zeker niet het grootste risico op een uitbraak van de ziekte. De kans dat een wild zwijn in contact komt met een varken in de vee-industrie is namelijk bijzonder klein. Veruit de meeste varkens in Nederland leven in hermetisch afgesloten stallen. De belangrijkste boosdoener in de verspreiding van ziektes als AVP, is de varkensindustrie zelf.

Zowel levende varkens als het vlees van geslachte dieren worden dagelijks over enorme afstanden vervoerd. In beide gevallen kan het virus meegedragen worden om zich verder te verspreiden in het land van aankomst. Wanneer een varken eenmaal is besmet met het virus, gaat de verspreiding binnen de stal heel snel. Daar zorgen varkenshouders zelf voor door honderden tot duizenden dieren bij elkaar te proppen in één stal.

Afschieten zwijnen moet stoppen

Wilde zwijnen worden afgeschoten om de varkensindustrie te beschermen, zelfs tijdens de avondklok. Dier&Recht vindt dit onbegrijpelijk en roept de provincies op om de nachtelijke jacht te stoppen. Onze brandbrief is inmiddels naar de provincies gestuurd en zal worden besproken tijdens vergaderingen van de Provinciale Staten.

Het is nog altijd mogelijk de brandbrief tegen de jacht tijdens de avondklok te ondertekenen. Alle handtekeningen die nog gezet worden, sturen we na aan de provincies.

 

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich in de intensieve veehouderij afspeelt. Dieren worden behandeld als producten en niet als de levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Dier&Recht zet ik me daarom in voor de miljoenen dieren in de Nederlandse vleesindustrie.