9.125 handtekeningen tegen jacht tijdens avondklok!

Handtekeningen tegen jacht tijdens avondklok

Onze brandbrief tegen de nachtelijke jacht op zwijnen en andere wilde dieren is vandaag overhandigd aan de provincies. Meer dan negenduizend ondertekenaars vinden het onacceptabel dat jagers tijdens de avondklok wél naar buiten mogen om dieren af te schieten.

Uitzondering voor jagers

Volgens de jagers is het een uitzondering waard: het ’s nachts afschieten van wilde zwijnen en vossen. Ze hebben daarom aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een ontheffing op de avondklok gevraagd. Vrijwel meteen kregen de provincies opdracht om de ontheffing voor jacht op wilde zwijnen te regelen. Het verzoek om ook op vossen te kunnen jagen, werd gelukkig niet erkent.

Dierenleed tijdens nachtelijke jacht

Het nachtelijke afschieten van wilde dieren veroorzaakt onnodig dierenleed. Jagers hebben ’s nachts slechter zicht wat de kans vergroot dat een schot niet meteen fataal is. Het gewonde dier gaat dan een langzame en pijnlijke dood tegemoet. Bovendien veroorzaakt de aanwezigheid van jagers ook veel onrust voor alle andere dieren in het bos. Terwijl zij overdag al genoeg gestoord worden door de grote toestroom van wandelaars.

Provincies moeten ontheffing stoppen

Dier&Recht roept de provincies op om een einde te maken aan de ontheffing voor de nachtelijke jacht. Jagers vervullen geen essentiële taak en moeten zich dus net als de rest van Nederland aan de avondklok houden. Onze brandbrief werd binnen een week door 9.125 medestanders ondertekend en is vandaag verstuurd naar de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitwerken van de ontheffing voor de jagers. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Alle ondertekenaars, hartelijk dank voor jullie steun!

Het is nog altijd mogelijk de brandbrief tegen de jacht tijdens de avondklok te ondertekenen. Alle handtekeningen die nog gezet worden, zullen we nasturen aan de provincies.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich in de intensieve veehouderij afspeelt. Dieren worden behandeld als producten en niet als de levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Dier&Recht zet ik me daarom in voor de miljoenen dieren in de Nederlandse vleesindustrie.