Kamervragen over jacht tijdens avondklok

Kamervragen over ontheffing avondklok jagers

Nederlandse jagers krijgen een ontheffing op de avondklok. Daarmee kan het nachtelijke afschieten van wilde zwijnen ongehinderd doorgaan. Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel en stelt Kamervragen.

Regels gelden niet voor jagers

Nog voor de avondklok in werking trad, vroegen de Nederlandse jagers al om een ontheffing. De jagers kregen eerder al een ontheffing voor het jagen in de nacht, dit is normaal gesproken verboden. Het hobbymatig afschieten van levende wezens is volgens hen van zodanig groot belang dat het een uitzondering waard is. Onzin, want de noodzaak van de jacht is zeer omstreden. Toch gaat de overheid al snel overstag. De jagers mogen gewoon op pad terwijl de rest van Nederland binnen moet blijven.

Ontheffing is onacceptabel

Dier&Recht wil een einde maken aan deze nachtelijke moordpartijen. Ook vanuit de politiek komt er aandacht voor dit onnodige dierenleed. De Partij voor de Dieren stelt kritische Kamervragen aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dierenleed door nachtelijke jacht

Zo vraagt de partij zich af hoe toezicht op de jagers mogelijk is als zij in het holst van de nacht door het bos zwerven. Ook worden de ministers erop gewezen dat juist jagen in het donker zeer onwenselijk is. Door slecht zicht is de kans groter dat een schot niet meteen fataal is, met een lange, pijnlijke dood als gevolg. Bij de vossenjacht maken jagers gebruik van felle lichtbakken, die veroorzaken grote paniek bij alle dieren in het gebied.

Dier&Recht is blij dat Partij voor de Dieren de aandacht vestigt op het lot van de opgejaagde dieren. Vind jij het ook onacceptabel dat jagers ontheffing krijgen van de avondklok om wilde dieren af te schieten? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich in de intensieve veehouderij afspeelt. Dieren worden behandeld als producten en niet als de levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Dier&Recht zet ik me daarom in voor de miljoenen dieren in de Nederlandse vleesindustrie.