Klacht tegen grootste Europese kalvermester grotendeels gewonnen!

Kalfje achter tralies in bio-industrie

De website van Van Drie, de grootste Europese producent van kalfsvlees, toonde tot voor kort misleidende informatie over het welzijn van Nederlandse vleeskalfjes. Wij dienden een klacht in bij de Reclame Code Commissie en vorige week kwam het eindoordeel: de commissie stelde ons grotendeels in het gelijk. Van Drie heeft de misleidende teksten reeds verwijderd.

Misleidend

Het bedrijf schreef op haar website onder andere dat hun kalveren na de geboorte een aantal dagen bij de moeder blijven en dat kalveren nooit individueel gehuisvest worden. Ook stelde Van Drie dat er bij blank (wit) kalfsvlees geen sprake is van bloedarmoede. Allemaal zaken die absoluut niet waar zijn.

Geen reactie

Wij schreven Van Drie en vroegen ze om opheldering over deze foute uitlatingen op de website. Tot tweemaal toe kregen we geen antwoord. Toen stapten we naar de Reclame Code Commissie.

Eindoordeel

Op twee onderdelen achtte de commissie ons standpunt bewezen:
1) ‘Natuurlijk’ blijven de kleine kalfjes in Nederland niet bij hun moeders om te drinken. Was het maar waar!
2) Kalveren mogen weliswaar niet meer hun hele leven alleen opgesloten worden sinds kalverkisten verboden zijn, maar een groot deel van hun leven brengen ze nog wel degelijk in hun eentje door. Dit is tot acht weken leeftijd toegestaan. Ze staan in metalen kalverkooien. Van Drie noemt dit babyboxjes, maar dat klinkt gezelliger dan het in werkelijkheid is.

Bloedarmoede

Helaas kregen we op het derde punt geen gelijk: de Reclame Code Commissie vond niet bewezen dat er sprake is van bloedarmoede bij blanke vleeskalveren. Volgens ons is dat wel zo. Het vlees heet nota bene blank of wit kalfsvlees. Dit vlees is juist lichter van kleur vanwege de bloedarmoede.

Kalfjes in Nederland hebben tegenwoordig minder bloedarmoede dan vroeger. Het hemoglobine (Hb) in het bloed, een maat voor de mate van bloedarmoede, wordt bij Van Drie op een hoger peil gehouden dan wettelijk verplicht. Gemiddeld moeten de kalfjes een Hb hebben van 6 mmol/l. Vroeger was dit 4,5 mmol/l, het wettelijke minimum. Maar gezonde koeien en kalfjes hebben een Hb van wel 7 of 8 mmol/l. Volgens ons is het dus nog steeds te laag!

Propaganda

De vleessector blijft proberen de publieke opinie te beïnvloeden door een rooskleuriger beeld te schetsen van het dierenwelzijn in de vleesindustrie. De recente klachten van onze zusterorganisatie Varkens in Nood over soortgelijke misleiding van VION en vlees.nl zijn in beide gevallen gegrond verklaard. Zo blijven we de vleessector kritisch volgen om oneerlijke voorlichting voorkomen. De gewraakte pagina van Van Drie waarop de misleidende informatie stond is inmiddels verwijderd.

Deel dit artikel