Kattenverenigingen komen in actie tegen korte snuiten

Pekeface

In reactie op onze handhavingsverzoeken voerde de NVWA onlangs controles uit bij kattenfokkers die Perzen fokken met veel te korte snuiten. Dit was voor bezorgde kattenfokkers aanleiding om zich te organiseren. Negen grote kattenverenigingen waaronder Mundicat, Neocat en Felikat werken nu samen om iets te doen aan de misstanden.

Kattenverenigingen willen in gesprek met de overheid

In hun persbericht van november 2019 schrijven de kattenverenigingen: “Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving.”

Verder zeggen ze: “De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan de misstanden bij het fokken van dieren.”

Wetgeving fokken gezelschapsdieren

Om haar leden beter te informeren, organiseerde Mundicat op 18 januari een lezing over de wettelijke bepalingen bij het fokken van katten. Sinds juli 2014 is artikel 3.4, Besluit houders van dieren van kracht. Hierin staat dat er niet gefokt mag worden met dieren die last ondervinden van hun uiterlijke kenmerken.

Het fokken van Perzische katten is een overtreding van die wet omdat deze katten veel last ervaren door hun veel te korte snuit. De NVWA heeft de afgelopen maanden waarschuwingen uitgedeeld om fokkers te informeren over deze overtreding.

Regels over snuitlengte zijn van groot belang!

De controles van de NVWA zorgen voor onrust onder fokkers. Voor hen is het van groot belang dat het duidelijk wordt wat de minimale lengte moet zijn van een kattensnuit voordat je er mee mag fokken.

Help mee voor duidelijke regels voor de kattensnuiten en teken de petitie.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)