Kalfsvlees steeds minder populair, maar productie wordt hoog gehouden

kalfjes

Copyright: Jo-Anne McArthur / We Animals

De kalfsvleesconsumptie neemt af. Toch wordt de productie ervan krampachtig hoog gehouden, waardoor er gezocht moet worden naar afnemers die steeds verder weg wonen. Een onhoudbaar systeem, dat bovendien enorm veel onnodig dierenleed veroorzaakt.

Dalende consumptie kalfsvlees

De kalfsvleesconsumptie daalt de laatste jaren over alle Europese landen gemiddeld met 1 tot 2,5 procent per jaar, aldus Henny Swinkels, voormalig directeur Corporate Affairs bij VanDrie, de grootste kalfsvleesproducent en -exporteur in Europa. Die trend is zichtbaar in vrijwel alle westerse landen.

Afzetmarkt steeds verder weg

Toch blijft het totaalaantal vleeskalveren in Nederland toenemen, deels als gevolg van de hoge melkproductie, deels gevoed door een alsmaar groeiende import van kalveren. Doordat de productie hoog wordt gehouden terwijl de vraag afneemt, is er een groot overschot ontstaan. “De hele keten heeft het lastig,” stelt Marijke Everts, directeur Corporate Affairs bij VanDrie in juli 2019 in Boerderij. “Al het vlees wordt afgezet, maar dat kost veel inspanning. Zo zijn we actief in derde landen om kalfsvlees te promoten.”
 
Om het overtollige kalfsvlees kwijt te kunnen, wordt er enorm geïnvesteerd in promotie, bijvoorbeeld in Azië en Amerika. Het ministerie van LNV draagt hier actief aan bij, zoals met de handelsmissie in 2018 van minister Schouten in China, waarbij een exportdeal voor kalfsvlees werd gesloten. Bovendien bleek laatst dat Nederland Europese subsidie gebruikt om blank kalfsvlees in Noord-Amerika en Japan te promoten.

Verre afzet staat haaks op duurzame kringlooplandbouw

Dat is natuurlijk van de zotte in een tijd waarin hetzelfde ministerie juist pleit voor een omslag naar kringlooplandbouw. Het transporteren van steeds meer kalveren naar Nederland, vaak over grote afstanden, om met het vlees een steeds verder weg wonende buitenlandse consument te bedienen, staat haaks op een duurzame en regionale kringloop.

Dieronvriendelijke kalverhouderij

Daar komt bij dat de kalverhouderij een van de dieronvriendelijkste houderijsystemen is in Nederland. Vrijwel 100 procent van de vleeskalveren komt nooit buiten, wordt gehouden op harde, gladde vloeren en krijgt voer dat veel gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ook dit staat haaks op de omslag naar kringlooplandbouw, waarbij de huisvesting van dieren volgens minister Schouten ruimte moet bieden aan hun natuurlijk gedrag, en gecombineerd moet worden met goede zorg, afgestemd op hun specifieke behoeften.
 
Vind jij ook dat het hoog tijd is om deze dier- en milieuonvriendelijke sector aan banden te leggen? Onderteken dan nu onze brandbrief aan minister Schouten!

 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht