Kalf bij koe weerbaarder dan moederloze soortgenoten

kalf bij koe

Kalveren die bij hun moeder mogen blijven, zijn weerbaarder dan kalveren die direct na de geboorte van hun moeder worden gescheiden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. De resultaten verrassen ons niet. Moeder en kind scheiden is schadelijk voor het welzijn van beide en zorgt bovendien voor sterfte onder kalveren. Het is hoog tijd om te stoppen met deze wrede praktijk!

Moederloos

Om melk te kunnen geven, moet een koe ieder jaar een kalf ter wereld brengen. In de natuur blijft het kalf bij de moeder, en bouwt zo via de moedermelk (de biest) weerstand op. Biest bevat namelijk antistoffen die essentieel zijn voor de afweer van het kalf. Maar in de melkveehouderij worden kalfjes direct na hun geboorte bij hun moeder weggehaald. De kalfjes zijn volledig afhankelijk van de zorg van de melkveehouder.

En dat gaat nogal eens mis, zo blijkt uit de torenhoge kalversterfte. Biest die door de boer verstrekt wordt, blijkt vaak vervuild, of het lukt niet het kalf op tijd voldoende te laten drinken. Hierdoor zijn kalfjes extreem gevoelig voor diarree en luchtweginfecties.

Kalf bij koe weerbaarder

Het is dan ook logisch dat kalveren die bij hun moeder mogen blijven, weerbaarder zijn dan hun moederloze soortgenoten. In het onderzoek van Wageningen University & Research worden 32 kalveren gevolgd, verdeeld in kalveren die direct gescheiden zijn van hun moeder (nul-contact), en kalveren die tot tien weken contact hadden met hun moeder, waarvan een deel wel (vol-contact) en een deel niet (contact) kon drinken bij hun moeder.

Weerbaarder tegen diarree

Bij de kalveren is gelet op diarree en luchtweginfecties, de twee belangrijkste aandoeningen en doodsoorzaken onder kalveren. Diarree kwam bij alle groepen evenveel voor, maar slechts 7,7 procent van de kalveren die konden drinken bij hun moeder (vol-contact) had een behandeling met elektrolyten nodig. Bij de kalveren die waren gescheiden van de moeder (nul-contact) was dat 66,7 procent en bij de kalveren die wel contact hadden met de moeder, maar niet bij haar mochten drinken (contact) 85,7 procent. 

Weerbaarder tegen luchtweginfecties

In de eerste zeven weken kreeg 47,3 procent van de vol-contact kalveren een luchtwegaandoening. Bij de contact-kalveren was dat 22,4 procent en bij de nul-contact kalveren 19 procent. Toch moest in iedere groep zo’n 25 procent van de kalveren behandeld worden met antibiotica. Dat wijst erop dat de kalveren die contact hebben met hun moeder weerbaarder zijn. Deze kalfjes kregen weliswaar vaker een luchtwegaandoening, maar het eigen afweersysteem was meestal sterk genoeg de infectie zelf op te ruimen. Terwijl kalveren die van hun moeder gescheiden waren, relatief vaker met antibiotica behandeld moesten worden om over de infectie heen te komen.

Dat luchtweginfecties vaker voorkwamen bij de vol-contact kalveren komt volgens de onderzoekers omdat de kalveren gehuisvest zijn bij hun moeder in de ligboxenstal, met een ‘uitdagender’ stalklimaat dan in de kalverruimte voor de andere kalveren.

Goede ontwikkeling

Dier&Recht juicht toe dat er eindelijk kritisch gekeken wordt naar de effecten van het scheiden van kalf en koe. Het is hoog tijd om te stoppen met deze wrede praktijk.

Er zijn in Nederland gelukkig al een paar melkveehouders die de kalveren laten opgroeien bij hun moeders, en de koeien daarnaast melken voor menselijke consumptie. Het kan dus wel degelijk anders – mits de consument bereid is nét iets meer te betalen voor z’n melk!

Stichting Dier&Recht strijdt voor een beter leven voor de miljoenen kalveren. De petitie tegen het kalverleed werd al meer dan 20.000 keer ondertekend. Heb jij deze al getekend?

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!