Hoogzwangere dieren slachten – onacceptabel en bijna verboden

Kalf

Eind 2018 besteedde RTL Nieuws uitgebreid aandacht aan het probleem dat er regelmatig hoogzwangere dieren geslacht worden – met alle leed die daar het gevolg van is voor moeder en kind. De maatschappij reageerde geschokt. Dier&Recht startte een petitie die in korte tijd ruim 30.000 keer door dierenliefhebbers ondertekend werd – waarvoor nogmaals veel dank! Het effect van alle commotie: minister Schouten beloofde de wet aan te passen. Nu is het zover – het wetsvoorstel ligt klaar.

Honderden koeien per jaar hoogzwanger geslacht

Vreemd genoeg is er geen wettelijk verbod op het slachten van hoogzwangere dieren! Het enige dat wél verboden is - in heel Europa - is het transporteren van dieren in de laatste 10 procent van hun zwangerschap. Koeien zijn net als mensen negen maanden zwanger, ze mogen dus vanaf acht maanden zwangerschap niet meer op transport naar het slachthuis. RTL ontdekte dat er ondanks het verbod jaarlijks ongeveer 180 koeien met een bijna voldragen kalf eindigen in de slachtlijn.

Ook werd duidelijk dat de NVWA hier niet effectief tegen optrad – ze gaven vooral waarschuwingen en te lage boetes. De NVWA beloofde om scherper te gaan handhaven in 2019. Vorige week werd duidelijk dat er nog niets is verbeterd: in 2019 werden 226 zwangere runderen met een draagtijd van meer dan 90% op het slachthuis aangevoerd. Nog meer dan voorheen!

Ongeboren dieren voelen pijn

De wet wordt dus al jaren overtreden, maar die wet is bovendien helemaal niet streng genoeg! Want in het laatste derde deel van de zwangerschap is het zenuwstelsel van de ongeboren dieren al zo ver ontwikkeld dat ze pijn kunnen voelen. Om dan te worden geraakt door het slachtmes of te stikken op de slachtvloer is natuurlijk afschuwelijk.

Het aantal dieren dat in het laatste derde deel van de zwangerschap op het slachthuis is aangevoerd moet vele malen hoger liggen – toch was de slacht van hun moeder volkomen legaal. Daarom startten wij in 2018 een petitie om de minister te overtuigen dat er een volledig verbod moet komen op het slachten van dieren in het laatste trimester van de zwangerschap.

Minister Schouten zette in eerste instantie in op een betere voorlichting en administratie voor boeren. Maar na het aanbieden van de petitie, die ruim 30.000 keer is getekend, gaf minister Schouten in het debat van 24 januari 2019 aan dat ze het toch wettelijk wilde regelen!

Nieuwe wet ligt klaar

Nu ligt die nieuwe wet klaar. Het is nog even wachten op goedkeuring, maar dan zal het eindelijk verboden zijn om koeien en varkens in het laatste trimester van de zwangerschap te slachten of te verkopen voor de slacht. De eigenaar van het dier is daarvoor verantwoordelijk en moet dan ook op papier verklaren dat het dier niet hoogzwanger is.

De enige uitzondering zal zijn als het dier zelf gewond is en er een noodslacht plaats moet vinden, of als het dier een gevaarlijke besmettelijke ziekte heeft.

Letterlijk staat het zo in de nieuwe wet:

‘Het is verboden een zeug die meer dan 77 dagen drachtig is, of een rund dat meer dan 185 dagen drachtig is, ten behoeve van het doden voor de productie van dierlijke producten te verkopen, voor de verkoop aan te bieden, in de handel te brengen of af te leveren.’

Beste minister Schouten, namens de hoogdrachtige dieren: bedankt!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!