Honderden miljoenen aan inkomenssteun naar Nederlandse melk-miljonairs

weiland
Omdat melkveehouders veel land bezitten, profiteren zij het meest van de Europese inkomenssteun.

Nederlandse melkveehouders ontvangen jaarlijks maar liefst 350 miljoen euro directe inkomenssteun uit Brussel, zo blijkt uit onderzoek van Dier&Recht. Dat is bijna 22 duizend euro per melkveebedrijf! Dit terwijl veel melkveehouders al prima boeren: ruim 40 procent is zelfs miljonair. Ook hoeven melkboeren voor deze subsidie vrijwel geen tegenprestatie te leveren. Dier&Recht wil zo snel mogelijk een einde aan deze absurde inkomenssteun voor veehouders.

Ruim een derde van EU-begroting gaat naar landbouw

Subsidies voor boeren behoren al sinds de oprichting van de EU tot de grootste kostenposten op de begroting. Daarbij was de belangrijkste doelstelling het veiligstellen van de voedselproductie. In 2019 ging maar liefst 59 miljard euro – ruim een derde van de totale begroting – naar de agrarische sector. Het grootste deel daarvan bestaat uit subsidies in de vorm van directe inkomenssteun voor boeren. Deze inkomenssteun is niet gekoppeld aan de productie van boeren maar aan de hoeveelheid land die ze bezitten.

Melkveehouders profiteren het meest

Dat is dus makkelijk verdienen voor melkveehouders! Omdat juist zij het meeste land bezitten, profiteren zij het meest van deze regeling. Bijna de helft van de directe inkomenssteun voor Nederlandse boeren komt dan ook terecht bij melkveehouders. In 2018 ontvingen 17 duizend melkboeren samen maar liefst 350 miljoen euro, bijna 22 duizend euro per bedrijf!

Dat is nogal wat, zeker voor een sector waarin ruim 40 procent van de veehouders al een vermogen bezit van meer dan een miljoen euro. Volgens de Algemene Rekenkamer ging ruim een derde van deze subsidies zelfs naar boeren die met die steun tweemaal modaal of meer verdienden!

Bakken met geld zonder tegenprestatie

Je zou misschien verwachten dat de EU van zuivelboeren verlangt dat ze in ruil voor dat geld op z’n minst hun bedrijf moeten verduurzamen. De zuivelindustrie behoort immers tot de grootste vervuilers van Nederland. Maar niets is minder waar. Voor 70 procent van de inkomenssteun hoeven ze zelfs geen enkele tegenprestatie te leveren!

De overige 30 procent krijgen ze in ruil voor het ‘vergroenen’ van hun bedrijfsvoering. De eisen daarvoor zijn echter laag: het zaaien van wat vanggewassen of groenbemesters is al genoeg. Dit is iets wat veel boeren al deden en wat nauwelijks meerwaarde heeft voor de natuur. Dat het vergroenen van de Europese landbouw door deze lage eisen volledig is mislukt “staat als een paal boven water (…) Daar is iedereen het wel over eens. Inclusief de boeren”, aldus David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit.

Directe inkomenssteun melkboeren achterhaald

De directe inkomenssteun heeft intussen niets meer te maken met het veiligstellen van de voedselproductie. In Nederland produceren 1,6 miljoen melkkoeien jaarlijks een gigantische hoeveelheid van 14 miljard kg melk. Dat is maar liefst 3,5 keer meer dan we zelf consumeren!

Dier&Recht wil einde inkomenssteun veehouders

De vrijwel onvoorwaardelijke en aan grondbezit gekoppelde inkomenssteun stimuleert de productie van onduurzame vlees- en zuivelproducten. Terwijl het vanwege klimaatverandering, biodiversiteitsverlies én onze gezondheid juist noodzakelijk is om over te stappen op meer plantaardig voedsel. Dier&Recht pleit daarom voor het beëindigen van de Europese inkomenssteun voor veehouders.

Wil jij op de hoogte blijven van onze acties tegen de zuivelindustrie? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige (voedsel)systeem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle dieren bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.