Zuivelindustrie behoort tot grootste milieuvervuilers van Nederland

koeien in stal
De 1,6 miljoen Nederlandse melkkoeien produceren niet alleen melk maar ook een schrikbarende hoeveelheid schadelijke stoffen.

In Nederland produceren 1,6 miljoen melkkoeien jaarlijks bijna 14 miljard kg melk. Die duizelingwekkende hoeveelheid melk gaat gepaard met een net zo duizelingwekkende hoeveelheid schadelijke stikstof-, fosfaat- en methaanuitstoot. De zuivelindustrie is zelfs een van de grootste milieuvervuilers van Nederland! Desondanks ontvangt de sector jaarlijks honderden miljoenen euro’s subsidie van de EU, zo blijkt uit onderzoek van Dier&Recht.

Uitstoot zuivelbedrijven schaadt milieu en klimaat

De melkveehouderij produceert jaarlijks bijna 52 miljard kg mest. Dat is verreweg de belangrijkste oorzaak voor het fosfaatoverschot en de vervuiling van bodem en water door giftige zware metalen als lood, cadmium, koper en zink. Ook draagt de sector in grote mate bij aan klimaatverandering door de enorme uitstoot van het zeer schadelijke broeikasgas methaan.

vervuiling melkindustrie

Zuivelindustrie levert grootste bijdrage aan stikstofoverschot

Alsof dat nog niet genoeg is, veroorzaakt de productie van koemelk ook nog eens uitstoot van grote hoeveelheden stikstof. In Nederland is maar liefst 27% van alle stikstofuitstoot afkomstig van koeien!

De stikstof – in de vorm van ammoniak – verzuurt de bodem en lucht. Dit is niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid, het leidt ook tot het uitsterven van plant- en diersoorten. Daarbij zorgt ook de extreme hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt gebruikt voor de productie van veevoer een dramatische afname van de biodiversiteit.

Melkveehouderij waarschijnlijk belangrijkste oorzaak afname biodiversiteit

Inmiddels is in Nederland nog maar 15% over van de oorspronkelijk biodiversiteit! Dit is een aanzienlijk grotere afname dan elders in Europa en de wereld.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn de drie belangrijkste oorzaken voor deze afname: het omvormen van natuur tot landbouwgrond, te veel stikstof en klimaatverandering. Oftewel, precies die zaken die worden veroorzaakt door onze enorme melkveesector. Daarmee is de melkveehouderij van alle economische sectoren zeer waarschijnlijk dé belangrijkste oorzaak van het verlies van de biodiversiteit in Nederland!

Nederland is het vieste jongetje van de klas

Dat blijft niet zonder gevolgen. “Onze unieke Nederlandse natuur op het land staat er slechter voor dan ooit”, stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) in haar recente rapport Living Planet Report Nederland: Natuur en landbouw verbonden. “We hebben de natuur inmiddels zo diep uitgehold dat ons welzijn en onze welvaart in het geding komen.”

In vergelijking met andere Europese landen is Nederland het vieste jongetje van de klas. Zo hebben wij de hoogste uitstoot van broeikasgassen per hectare landbouwgrond en is ons stikstofoverschot vier keer zo groot als het EU-gemiddelde!

Dier&Recht pleit voor einde EU-subsidies zuivelindustrie

Vanwege de enorme impact van dierlijke productie op het milieu geven onder andere de Gezondheidsraad, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en het PBL aan dat een grote verschuiving in ons voedingspatroon noodzakelijk is. We moeten minder dierlijke producten consumeren - waaronder zuivel – en meer plantaardige producten.

Dier&Recht vindt het onbegrijpelijk dat Brussel deze noodzakelijke omslag tegengaat met honderden miljoenen euro’s subsidie per jaar en wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt!

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd tegen Europese subsidies voor de zuivelindustrie? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige (voedsel)systeem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle dieren bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.