Friesland blijft als enige provincie katten afschieten

Onterecht is de kat doelwit
Dier&Recht is een petitie gestart en roept Friesland op om de bestaande jachtvergunning te schrappen en te stoppen met het afschieten van katten.

In 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan om de jacht op zwerfkatten in heel Nederland te verbieden. Friesland blijft echter – als enige provincie – toestaan dat jagers katten doodschieten. De provincie doodt meer dan 250 katten per jaar. Dier&Recht start een petitie en een juridische procedure om het verbod ook in Friesland door te voeren.

Achterhaalde regelgeving

Het afschot van zwerfkatten is toegestaan op basis van een oud besluit uit 2003. In januari 2022 verzoeken we de provincie om dat besluit in te trekken. Volgens Friesland is het besluit echter onherroepelijk, de provincie wijst het verzoek af. We zijn eind december in beroep gegaan tegen die afwijzing.

Diervriendelijk alternatief voor afschot

De meeste provincies houden de populatie zwerfkatten in toom met diervriendelijke methodes. Een beproefde methode is TNRC: dit staat voor Trap, Neuter, Return/Relocate and Care. Het gaat daarbij om het vangen, castreren, chippen, terugplaatsen of herplaatsen en verzorgen van de dieren. Katten gaan niet terug naar natuurgebieden maar worden herplaats op boerderijen, maneges en tuinderijen om overlast door knaagdieren te bestrijden. Bijvoeren is de regel, de katten hoeven niet te jagen uit honger. Deze methode wordt al jaren met succes toegepast in andere Nederlandse provincies waar de jacht op katten al lange tijd is verboden.

Weidevogels

Volgens Friesland is het afschieten van katten noodzakelijk om weidevogels te beschermen. De laatste twintig jaar is de vogelpopulatie extreem afgenomen. Maar kenniscentrum Sovon, dat zich inzet voor het behoud van wilde vogels, noemt de intensieve landbouw en de daarmee samenhangende afname van biodiversiteit als belangrijkste reden voor die terugloop. In hun rapport over bedreigde vogelsoorten worden katten niet eens genoemd. Diverse studies tonen bovendien aan dat wilde katten zich bij voorkeur voeden met kleine knaagdieren.

Teken de petitie!

Het doodschieten van katten is wreed, achterhaald en onnodig. Wij vragen Friesland om het landelijk verbod te volgen en over te stappen op een diervriendelijke aanpak van zwerfkatten. We starten een petitie en roepen Friesland op om de bestaande jachtvergunning te schrappen en te stoppen met het afschieten van katten.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.