Europees landbouwplan mist noodzakelijke krimp veestapel

Koeien

Nieuwe wetgeving voor het transport en de slacht van dieren, minder antibioticagebruik en meer biologische landbouw. Zomaar een kleine greep uit een aantal positieve voorstellen uit de ‘Farm to Fork-strategie’, de routekaart waarmee de Europese Commissie het voedselsysteem in Europa wil verduurzamen. Maar de strategie schiet ernstig tekort: concrete plannen om de vleesconsumptie en -productie te verminderen – noodzakelijk voor het halen van de klimaatdoelen – ontbreken.

De strategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal, het onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans opgestelde klimaatplan dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken. Maar dat zal niet lukken zonder een krimp van de veehouderij, een sector die wereldwijd verantwoordelijk is voor maar liefst 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen. “Alleen een heroverweging van het aantal dieren in de veehouderij en een sterke promotie van duurzame diëten zullen dat doel daadwerkelijk binnen bereik brengen”, schrijft Europarlementariër Anja Hazekamp in een reactie op het plan.

Grote invloed veesector op landbouwplan

Hoewel de Europese Commissie benoemt dat “gezonde, op planten gebaseerde voeding niet alleen het risico op levensbedreigende ziekten vermindert, maar ook het milieu minder belast”, werden een aantal voorstellen die de vleesconsumptie ook echt zouden verlagen op het laatste moment uit de tekst gehaald. Waar bijvoorbeeld eerst nog over een vermindering van de consumptie van ‘vlees’ werd gesproken, werd dit later beperkt tot alleen ‘rood en bewerkt vlees’.

Ook het stopzetten van de Europese miljoenensubsidies voor vleesreclames werd op het laatste moment geschrapt. Deze last minute ommezwaai wijst op de grote invloed van de veesector op het landbouwplan, zo stelt Greenpeace.

Nieuwe regels voor transport en slacht

Gelukkig staan er ook een aantal positieve voorstellen in de gepresenteerde strategie. Zo gaat de Europese Commissie eindelijk nieuwe regels opstellen om de aanhoudende misstanden in slachthuizen te voorkomen.

Ook de regels voor diertransporten binnen en buiten de EU worden herzien. De huidige praktijk, waarin honderden miljoenen kwetsbare en jonge dieren dagenlang worden vervoert in vrachtwagens en op schepen, veroorzaakt onacceptabele dierenwelzijnsproblemen. Door de coronacrisis duren de transporten op dit moment nog langer, reden voor Varkens in Nood om minister Schouten met een petitie op te roepen onmiddellijk alle internationale diertransporten te stoppen.

Meer biologische landbouw en een eerlijke vleesprijs

Daarnaast moet in 2030 een kwart van de landbouwgrond in de EU biologisch zijn, een mooie stap richting een duurzamere landbouw. Ook roept de Commissie landen op om via belastingen de kosten van klimaatverandering, milieu- en gezondheidsschade op te nemen in de prijs van producten. Dit zal leiden tot een hogere prijs voor vervuilende producten zoals vlees en zuivel. Groenten en fruit kunnen dan juist goedkoper worden.

Onlangs lanceerde de TAPP Coalitie, waar Dier&Recht en zusterorganisatie Varkens in Nood deel van uitmaken, een petitie om in Nederland een ‘eerlijke vleesprijs’ versneld in te voeren. Heb jij deze al getekend?  

Deel dit artikel
Erik Peschier

Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige (voedsel)systeem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle dieren bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.