Duitsland stopt met transport van twee weken oude kalveren

kalf op transport
Dier&Recht strijdt voor een einde aan het gesleep met piepjonge kalfjes. Kalveren zouden minimaal drie maanden oud moeten zijn voordat ze op transport gaan.

De Duitse Bondsraad heeft besloten dat kalveren niet meer 14 maar 28 dagen oud moeten zijn voor ze vervoerd mogen worden. De aanpassing komt voort uit de wens om het dierenwelzijn beter te kunnen beschermen. Een voorzichtige stap in de goede richting. Maar ook een kalfje van vier weken is nog veel te kwetsbaar om op transport te gaan.

Zuigelingen op transport 

De meeste kalfjes worden op transport gezet als ze twee weken oud zijn. Ze zijn dan nog helemaal afhankelijk van hun moeder. Ze hebben warme melk hard nodig, maar tijdens het vervoer krijgen ze dat niet.

De kalfjes worden opgehaald bij honderden melkveebedrijven, samengebracht op verzamelplaatsen, en dan overgebracht naar kalverbedrijven. Het immuunsysteem van de jonge dieren is nog niet goed ontwikkeld. Daardoor worden ze tijdens het vervoer snel ziek door bacteriën en virussen. De verzwakte dieren hebben geen enkele weerstand tegen ziektes als longontsteking en diarree.

‘Pas’ met vier weken op transport

De Duitse Bondsraad geeft toe dat bij kalveren van twee weken oud de weerstand nog niet helemaal ontwikkeld is. “Pas op de leeftijd van ongeveer vier weken heeft het kalf voldoende weerstand opgebouwd om vervoerd te worden”, vindt de raad.

Maar als dierenwelzijn daadwerkelijk de belangrijkste reden voor de aanpassing was, zouden de kalveren ook met vier weken het melkveebedrijf niet mogen verlaten. Uit onderzoek blijkt dat kalveren vooral in de eerste acht weken na aankomst op het kalverbedrijf ziek worden. Ze zijn het kwetsbaarst in de eerste drie levensmaanden.

Transport vanaf drie maanden

In februari riepen Duitse landelijke dierenartsenvereniging op om de grens op te trekken tot minimaal vijf weken. Europa’s grootste veetransporteur, de Hunland Group, ging verder door per 1 augustus te stoppen met het vervoer van kalveren jonger dan drie maanden. De transporteur wees erop dat de kalfjes onderweg niet de zorg en voeding krijgen die ze nodig hebben, en wilde niet langer meewerken aan dit dierenleed.

Hervorming kalversector

Dier&Recht strijdt al jaren voor een einde aan het gesleep met piepjonge kalfjes. Wij pleiten ervoor dat kalveren hun hele leven op het melkveebedrijf blijven, maar stellen als minimum dat kalveren na hun geboorte minimaal drie maanden op het melkveebedrijf blijven. Volgens melkveehouders vraagt dit om onmogelijke investeringen in extra huisvesting en arbeid. De verhoging van de minimumleeftijd in Duitsland is een mooi voorbeeld van hoe de veehouderij zich toch weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Wil je altijd op de hoogte zijn van onze acties voor de kalfjes? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!