Dier&Recht praat mee over hervorming kalversector

biologische kalveren
Als we het welzijn en de gezondheid van kalveren willen verbeteren, dan moet er veel veranderen. Wij zetten in op het doorvoeren van het eerste en meest vergaande scenario van de studie Kalverketen, waarin kalfjes naar buiten kunnen. Foto: Sabine Grootendorst/Dier&Recht

Samen met onze volgers en donateurs willen wij al jaren dat de kalveren in ons land een beter leven krijgen. Demissionair minister Schouten van Landbouw heeft ons beloofd dat ze haar best zal doen om daarvoor te zorgen. Maar dat kan alleen als de kalversector helemaal op de schop gaat.

Scenariostudie Kalverketen

De minister is het met ons eens dat er veel moet verbeteren in de kalverhouderij. Zij keurde het eigen verbeterplan van de sector af en gaf opdracht tot uitgebreid onderzoek naar een toekomstbestendige kalversector. In mei 2021 verscheen de Scenariostudie Kalverketen.

De scenario’s die in deze studie uitgewerkt zijn, zijn intussen voorgelegd aan belanghebbenden in zogenoemde ‘Red Team-sessies’. Daarbij waren niet alleen vertegenwoordigers van de kalver- en melkveehouderij aanwezig, maar ook dierenartsen, wetenschappers en enkele dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Dier&Recht.

Grote zorgen over dierenwelzijn

Bij de eerste Red Team-sessie, op 30 november 2020, hebben we onze zorgen geuit over de slechte gezondheid van vleeskalveren, de harde en gladde roostervloeren waarop ze moeten leven en de zeer ernstige problemen rondom transport.

Als we het welzijn en de gezondheid van de kalveren werkelijk willen verbeteren, dan moet er heel veel veranderen. Nu worden jonge kalfjes nog vanuit binnen- en buitenland op transport gezet, en daarna onder zeer onnatuurlijke omstandigheden gehouden. Daardoor worden veel kalfjes ziek.

Wij willen dat er niet meer honderdduizenden kalfjes per jaar uit het buitenland gehaald worden. Dat kalfjes veel langer op het melkveebedrijf blijven. Dat ze in de stal stro hebben om op te liggen. Dat ze geschikte voeding krijgen zoals gras en hooi en dat ze zoveel melk kunnen drinken als ze willen. En dat ze in de wei kunnen dartelen!

Drie mogelijkheden

Van de drie toekomstscenario’s in het rapport, sluit vooral het eerste scenario goed aan bij de aanbevelingen van Dier&Recht. Kalveren worden niet meer van hot naar her verplaatst of over lange afstanden getransporteerd; ze blijven hun hele leven op de melkveehouderij waar ze geboren zijn. Ze krijgen onbeperkt drinken, zachte en grotere ligplaatsen en kunnen de wei in.

Het tweede en derde scenario bieden (veel) minder verbeteringen, maar ook hier worden er tenminste niet zo veel kalfjes uit het buitenland gehaald en worden de kalfjes gezonder. Wij zetten uiteraard in op het doorvoeren van het eerste scenario.

Nog een lange weg

"In de gepresenteerde scenario’s wordt de manier waarop de kalverketen (melkvee- en vleeskalversector) is georganiseerd fundamenteel veranderd," schrijft minister Schouten in haar Kamerbrief. Een makkelijke verandering zal dat niet zijn. Dier&Recht zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het volgende kabinet de adviezen uit het nieuwe rapport ook werkelijk in praktijk brengt.

Op de hoogte blijven van onze campagnes voor de kalfjes? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!