Dier&Recht neemt afschot zwerfkatten onder vuur

zwerfkat
Het afschieten van katten is omstreden en verboden in alle provincies, behalve in Friesland.

In Friesland mogen jagers zwerfkatten afschieten. De provincie heeft in 2003 besloten om de jacht op zwerfkatten toe te staan en weigert sindsdien om dat besluit in te trekken. Zelfs nadat de Tweede Kamer in 2013 een motie aannam die het afschieten van katten verbiedt. Het doden van katten is omstreden en in alle andere provincies verboden. Dier&Recht startte in januari 2022 een juridische procedure om het afschieten ook in Friesland te verbieden. Nu Friesland blijft weigeren om het besluit aan te passen, starten we een petitie.

Volgens Friesland veroorzaken de zwerfkatten veel problemen. Ze zouden veel weidevogels vangen en ziektes overbrengen op mensen. Voor een verregaand besluit als het afschieten van dieren, zou op zijn minst de omvang van het probleem bekend moeten zijn. Maar Friesland heeft geen idee hoeveel zwerfkatten er zijn en ook niet welke schade ze aanrichten. Uit verschillende onderzoeken blijkt bovendien dat het territorium van een afgeschoten kat binnen de kortste keren wordt opgevuld door katten uit omliggende gebieden.

Diervriendelijke alternatief

Er bestaat een prima alternatief voor het afschieten van verwilderde katten en dat is vangen, castreren, chippen en vrijlaten (bekend onder de Engelse afkorting TNRC). De kat kan vervolgens worden vrijgelaten in bijvoorbeeld hetzelfde gebied of op een boerderij. Deze aanpak verbetert ook het leven van de dieren want zwerfkatten hebben vaak een slechte gezondheid. De dieren hebben vaak niesziekte, vlooien en verwondingen, en een lage overlevingskans.

Provincie Friesland wil de jacht niet stoppen

In januari 2022 verzocht Dier&Recht de provincie om het besluit uit 2003 in te trekken, maar Friesland wees ons verzoek af. Op 1 september werd ons bezwaar tegen deze afwijzing behandeld tijdens een hoorzitting door de Commissie voor Bezwaar en beroep in Leeuwarden. Tijdens de zitting bleef de provincie volhouden dat het besluit uit 2003 onherroepelijk is. Dat betekent dat het afschieten van katten doorgaat zolang de provincie dit wil.

Helaas kreeg de provincie gelijk van de Commissie. Op 10 oktober wijst Friesland ons bezwaar dan ook af. Dier&Recht is in december in beroep gegaan. Het is ronduit belachelijk dat Friesland stug vasthoudt aan een achterhaald besluit van bijna twintig jaar geleden, zonder dat er maatschappelijk draagvlak – of zelfs een goede reden – bestaat voor het doodschieten van katten.

Strijd jij samen met ons voor een einde aan deze barbaarse maatregel? Teken de petitie!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!