Antibiotica houden de kalverhouderij in leven

Kalfjes

De grote hoeveelheid zieke dieren in de intensieve kalverhouderij noodzaakt tot het gebruik van veel antibiotica. Het beleid is inmiddels aangescherpt vanwege de grote risico’s op antibioticaresistentie, maar de kalverhouderij blijft grootgebruiker. Kan deze dieronvriendelijke sector wel overleven zonder het torenhoge antibioticagebruik?

Sector zit al aan de max

Vee is een belangrijke bron van resistente bacteriën en daarmee een risico voor de volksgezondheid. Sinds de overheid het voorschrijven van antibiotica aan banden heeft gelegd, is het gebruik in de kalverhouderij afgenomen. Toch komt de sector maar niet in de buurt van de gestelde streefnormen.

Sinds 2013 is het antibioticagebruik in de kalverhouderij nauwelijks meer gedaald. In 2015 was er zelfs sprake van een forse stijging waarmee het effect van de twee voorgaande jaren weer volledig teniet werd gedaan. In vakblad Boerderij verklaarde een kalverdierenarts hierover: "Al het gemakkelijk plukbare fruit hebben we wel te pakken. We zitten nu aan de max van ons kunnen.”

Torenhoog antibioticagebruik

De lage weerstand van de jonge dieren, de hoge infectiedruk en het slechte stalklimaat: dit alles maakt vleeskalveren enorm vatbaar voor infecties die alleen bestreden kunnen worden met antibiotica. Zo krijgen jaarlijks honderdduizenden kalfjes een borstvliesontsteking, een zeer pijnlijke ontsteking in de borstholte.

De Autoriteit Diergeneesmiddelen documenteert het antibioticagebruik van vleeskalveren. In 2017 werd een kalf gemiddeld 24 dagen behandeld met antibiotica.

Minder antibiotica, meer zieke kalveren

Minder antibiotica geven is hoognodig, maar blijkt in de praktijk problematisch. Als er te weinig antibiotica gebruikt worden heeft dit een negatief effect op de gezondheid van de kalveren. De Raad voor Dieraangelegenheden constateert dat een afname in antibioticagebruik leidt tot een structurele toename van aangetaste longen en borstvliesontstekingen.

Onderzoek op Nederlandse kalverbedrijven toont bovendien aan dat de sterftestijging onder kalveren het hoogst is op bedrijven met de sterkste daling van het antibioticagebruik. De kalverhouderij is niet in staat om in haar huidige vorm te overleven zonder antibiotica.

Het kalverleed achter de cijfers

Hogere sterfte, pijnlijke longaandoeningen, zwakke dieren als gevolg van chronische infecties en te laat ingezette behandelingen. Achter deze cijfers schuilt ontzettend veel kalverleed.

Vind jij ook dat de kalverhouderij ziek is? En dat het de hoogste tijd is om dit zieke systeem aan te passen? Teken de petitie!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!