Vrijhandelsverdragen

TTIP en CETA zijn voorbeelden van handelsverdragen die vooral goed zijn voor multinationals en desastreuze gevolgen kunnen hebben voor dierenwelzijn en milieu.

CETA is slecht voor ons

Ceta is een handelsverdrag met Canada dat onder meer de handelstarieven op landbouwproducten wil afschaffen. Landen met lage eisen voor dierenwelzijn kunnen goedkoper produceren en krijgen daarmee een concurrentievoordeel op de wereldwijde markt. Goedkopere vlees klinkt misschien positief maar houd er rekening mee dat die landen ook minder eisen stellen aan de hoeveelheid medicatie en antibiotica in vlees.

CETA is slecht voor de dieren

Vrijhandelsverdragen besteden weinig aandacht aan dierenwelzijn. Er worden alleen eisen gesteld aan een eindproduct maar niet aan de productie daarvan. In Canada bijvoorbeeld, mogen zeugen levenslang worden ingeklemd in een kleine stalen kooi, dat is in Europa verboden. Ook de welzijnseisen voor transport zijn bedroevend laag, dieren mogen daar tussen de 36 en 52 uur op transport. Als 'voorbereiding' op het transport, krijgen ze vijf uur voor vertrek geen water en voeding meer. 

Naast de lage eisen voor dierenwelzijn gaan vrijhandelsverdragen ook vrijwel altijd ten koste van het milieu, volksgezondheid, klimaat, mensenrechten, werkgelegenheid en de democratie.

Dier&Recht blijft strijden tegen deze dieronvriendelijke handelsverdragen!

 

Deel deze misstand