Vlaamse overheid grijpt in bij fokker Franse Bulldogs

Franse Bulldog

In navolging van het artikel in Follow the Money over de kennel De La Parure van de familie Van Raamsdonk ontvingen wij aanvullende informatie uit België. Daar is de Vlaamse overheid al eerder dit jaar tot vervolging overgegaan na meldingen van misstanden bij de kennel.

Inspecteur-dierenarts Van den Bossche te Gent deelde in augustus 2017 mee dat het Parket van de Procureur des Konings afdeling Antwerpen ter plaatse controle heeft uitgevoerd. Naar aanleiding van de belastende feiten die daarbij werden vastgesteld, worden de nodige maatregelen opgelegd.

Die vervolging verklaart wellicht dat FtM nog geen contact heeft kunnen leggen met Van Raamsdonk. Victor van Raamsdonk is voorzitter van de HBC, de Nederlandse rashondenvereniging van Franse Bulldogs en een door de Raad van Beheer aangestelde keurmeester. De websites van de HBC en de Raad van Beheer zwijgen vooralsnog in alle talen over deze affaire. Wordt vervolgd...

Deel dit artikel