Veestapel moet krimpen: een waarheid als een koe!

koeienstal

Het is deze week flink slikken voor de intensieve veehouderij en de verantwoordelijke minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Eerst trok het Europees hof voor Justitie mogelijk een dikke streep door de uitbreidingsplannen van varkensboeren in natuurgebieden. En vandaag bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) wat wij al jaren roepen over de aanpak van de mestfraude: de veestapel moet krimpen! 

Openbaar Ministerie
Het is de eerste keer dat het OM publiekelijk een standpunt inneemt in het debat over de omvang van de veestapel. Het OM is van mening dat minister Schouten teveel nadruk legt op repressie en te weinig op preventie. Dat is typerend voor deze minister die tegen alle harde bewijzen in blijft geloven in de zelfregulering van de markt. De openbaring van de mestfraude maakte vorig jaar bijna een einde aan de verlenging van de Nederlandse derogatie. Dankzij die derogatie mogen Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan hun Europese collega’s, zolang de overheid dit goed controleert. Maar volgens het OM is een grondige controle onder de huidige omstandigheden vrijwel onmogelijk.

Pijnlijke uitspraak
Het OM ziet maar één oplossing: minder mest en dus minder vee. Milieuofficier De Rijck stelt: „Er is meer mestproductie dan het land aankan. Vanuit het strafrecht gezien is de enige manier om mestfraude werkelijk tegen te gaan een verminderde productie van mest. De veestapel zal kleiner moeten worden.” Een pijnlijke uitspraak, zeker voor de minister die juist druk aan het lobbyen is bij de EU om de derogatie voor Nederland volgend jaar opnieuw te verlengen.

Campagne tegen derogatie
Dier&Recht voerde vorig jaar al campagne tegen de derogatie. Nederland kreeg toen met kunst en vliegwerk een verlenging van twee jaar, in plaats van de beoogde vier jaar. Het is bemoedigend dat het Openbaar Ministerie en het Europees Hof van Justitie nu onze argumenten bevestigen. Wij maken ons op voor de campagne tegen de nieuwe verlenging in 2019!

Ben jij ook van mening dat er een einde moet komen aan de structurele mestfraude en de buitensporige vervuiling van grond, water en lucht door de intensieve veehouderij? Vind jij ook dat de Nederlandse veestapel drastisch moet krimpen? Als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties. Help jij ons om actie te voeren tegen de mestvervuiling? Doneer nu!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht