Veel animo bij kalverhouders voor opkoopregeling

kalver iglo's
De regeling biedt helaas geen garantie voor minder dierenleed. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

De provincie Gelderland trekt 20 miljoen uit om de uitstoot van stikstof te verlichten op de zwaar overbelaste Veluwe. Met dit geld kunnen kalverhouders op de Veluwe hun bedrijf laten opkopen. NOS schrijft dat de belangstelling voor de opkoopregeling veel groter is dan verwacht. Dat klinkt misschien positief maar de regeling biedt helaas geen garantie voor minder dierenleed.

Teveel stoppers melden zich

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen kalveren vetgemest voor de slacht. De helft van deze vleeskalveren wordt gehouden in Gelderland. De meeste kalverbedrijven liggen op of rond de Veluwe – het grootste Natura 2000-gebied in Nederland. Met de opkoopregeling wil de provincie Gelderland het aantal grote vervuilers op de Veluwe terugbrengen zodat er minder stikstof wordt uitstoten.

Van de 702 kalverhouders in Gelderland dienden meer dan 100 een aanvraag in, maar naar schatting kunnen slechts zo'n vijftien boeren worden uitgekocht.

Beperkte afzet nekt kalversector

Op 15 maart lekte een rapport uit dat is geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat rapport stelt het bestaansrecht van de kalversector ter discussie vanwege de vele problemen binnen de sector en de beperkte afname van kalfsvlees in Nederland.

Nederlandse kalverhouders zijn vrijwel volledig afhankelijk van de horeca in het buitenland. Vanwege de coronacrisis is de vraag naar kalfsvlees echter volledig ingestort. Dat is een van de redenen waarom de uitkoopregeling interessant is voor zoveel kalverhouders. Maar al vóór corona lag de kalfsvleesindustrie onder vuur.

Opkoopregeling sluit doorstart niet uit

Door strengere milieuregels kunnen de kalverhouders op de Veluwe niet uitbreiden, waardoor het aantrekkelijk is om op een andere plek een doorstart te maken. Omdat de provinciale regeling geen ‘beroepsverbod’ bevat, kunnen kalverhouders die zich laten uitkopen, op een andere plek gewoon een nieuw en zelfs groter kalverbedrijf beginnen.

Zo zorgt de regeling er misschien wel voor dat er lokaal op de Veluwe minder stikstof wordt uitgestoten, maar leidt dit uiteindelijk niet tot minder dierenleed en vervuiling.

De veehouderij moet krimpen

Het is goed om te zien dat er grote belangstelling is voor dit soort uitkoopregelingen. Maar het is wel van het grootste belang dat krimp op de ene plek geen groei op een andere plek veroorzaakt. De veehouderij in Nederland moet echt kleiner. Er is ademruimte nodig voor het milieu, de natuur en het dierenwelzijn. Het is van het grootste belang dat er nu drastisch wordt ingegrepen.

Wil je op de hoogte blijven van onze campagnes voor de kalveren? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!