Uitstel CETA-stemming kans om je stem te laten horen

Gaat het lukken? Nadat we opriepen om regeringspartij ChristenUnie te bestoken met mails om ze te vragen nog eens goed na te denken over hun standpunt over CETA, besloot de ChristenUnie dat inderdaad te doen. De stemming over dit voor dieren dramatische handelsakkoord wordt nu uitgesteld.

Kringlooplandbouw

In een reactie laat woordvoerder van de ChristenUnie Joel Voordewind weten dat de partij zich nu grote zorgen maakt over de effecten van het verdrag voor de landbouw. Hij kijkt hier naar de ambitie van dit kabinet op de plannen voor de kringlooplandbouw, waar de boeren volgens hem de mogelijkheid moeten krijgen om zich echt te ontwikkelen. “Maar ook om in de regio producten te ontwikkelen, om genetisch gemodificeerde producten tegen te gaan en hormoonvlees tegen te gaan.”

Zorg over traceerbaarheid

Daarnaast maakt de regeringspartij zich zorgen over de manier waarop in de herkomst van dieren kan worden getraceerd en of de voedselveiligheidsnormen en eisen op gebied van dierenwelzijn wel in lijn liggen met de eisen in de Europese Unie. We hopen dat de vele mails hierover die vanwege onze campagne werden verstuurd, hier aan hebben bijgedragen.

Meerderheid verdampt

De gevolgen van deze nieuwe twijfel kunnen groot zijn. Als de ChristenUnie zich tegen het verdrag verzet, dan bestaat de kans dat de meerderheid voor het verdrag verdwijnt in de Tweede Kamer, mede omdat er zowel vanuit de rechtse als ook de linke oppositie grote weerstand bestaat tegen CETA.

Kabinet zoekt verder

Het kabinet werkt daarom hard om andere partijen mee te krijgen. De SGP was voorheen tegenstander van het verdrag. Toch lijkt de partij nu te twijfelen, mede onder druk van het kabinet. Woordvoerder Chris Stoffer zei dinsdag in de Kamer: "We zullen niet lichtzinnig tegen CETA stemmen. [...] Het handelsoverschot, maar ook ons internationale aanzien hangt hier wel mee samen. Dat weegt bij ons zeer zwaar. [...] We willen het totaal wegen. Op die manier zullen we onze afweging maken over of we voor of tegen stemmen." Dat klinkt heel anders dan tot voor kort.

Kom in actie en stop CETA!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht