Tuchtcollege Raad van Beheer doet bewust niets tegen verspreiding epilepsie

Tollers

Stichting Dier&Recht brengt met de RashondenWijzer misstanden in de hondenfokkerij aan het licht. Door inteelt en het fokken met dieren die epilepsie doorgeven, krijgen nakomelingen erfelijke epilepsie. Het doorfokken met zieke rashonden is volgens de wet verboden. Toch zetten fokkers willens en wetens dragers van epilepsie in, met medeweten van de Raad van Beheer. De Raad van Beheer draagt zelfs bij aan het overtreden van de wet.

Hieronder lees je het verhaal van hond Luna

Eind 2016 krijgen de eigenaren van Luna te maken met de eerste epileptische aanval van hun Nova Scotia Duck Tolling Retriever (ook bekend als Toller). Ze hebben haar een jaar eerder als pup aangeschaft. Na de tweede aanval, in januari 2017, informeren ze de fokker die op zijn beurt ook de eigenaar van de reu inlicht. Bella, het zusje van Luna blijkt ook aan epilepsie te lijden. In mei 2017 overlijdt Bella, in juli 2017 overlijdt Luna.

Luna’s eigenaren stellen direct de Raad van Beheer op de hoogte van Luna’s overlijden én de oorzaak daarvan. Ook laten zij de fokker weten dat dierenarts-neuroloog dr. Paul Mandigers aangeeft dat Luna leed aan erfelijke epilepsie: dat kan alleen als beide ouderdieren dragers zijn van het epilepsie-gen.

Ondanks deze informatie blijft de fokker onverminderd doorfokken met de vader van Luna en Bella: Max. Ook nakomelingen van Max blijven gewoon beschikbaar voor de fokkerij. Deze honden hebben een verhoogde kans op het dragen en doorgeven van het epilepsie-gen. Luna’s eigenaar dient daarop een klacht in tegen de fokker bij het tuchtcollege van de Raad van Beheer.

Klacht tegen fokker die epilepsie verspreidt

In de klacht stelt de eigenaar dat de fokker handelt in strijd met het Kynologisch Reglement:

Artikel VI.23D: 1. Het is verboden om met honden te fokken die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen.

Ook is er gefokt in strijd met de Nederlandse wet:

Artikel 3.4 Besluit houders van dieren: Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld dat, voor zover mogelijk wordt voorkomen dat: ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen.

Hoewel Max zelf niet lijdt aan epilepsie, staat vast dat hij drager is van het epilepsie-gen. Verder fokken met hem en zijn nakomelingen verhoogt de kans op epilepsie bij de pups. Hun gezondheid en welzijn zijn daarmee ernstig in gevaar. Bovendien wordt epilepsie op deze manier steeds verder verspreid in de populatie van Tollers. Zo veroorzaakt de fokker veel leed bij honden en hun baasjes.

Betalen om een klacht in te dienen

De Raad van Beheer mag zelf beslissen of zij een klacht voorlegt aan het tuchtcollege. Als de Raad de zaak niet voorlegt aan het tuchtcollege, kan de klager in beroep gaan bij de geschillencommissie van de Raad van Beheer. Een klacht indienen kost maar liefst 161,90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed als de Raad van Beheer besluit om de klacht niet voor te leggen aan het tuchtcollege. Een aardig verdienmodel voor de Raad van Beheer, én een aanzienlijke drempel voor consumenten die een klacht willen indienen tegen onzorgvuldig handelende fokkers.

Deze slager keurt zijn eigen vlees volgens zijn eigen criteria, eist geld als een klant een klacht heeft over de kwaliteit van zijn vlees en bepaalt daarna zelf of hij iets gaat doen met die klacht. Een absurde gang van zaken.

“Fokken met dragers van epilepsie is geen overtreding”

In het geval van Luna weigert de Raad van Beheer de klacht in behandeling te nemen. De eigenaar van Luna maakt bezwaar tegen dit besluit. De geschillencommissie verklaart het bezwaar echter ongegrond: de Raad van Beheer heeft de klacht terecht niet voorgelegd aan het tuchtcollege.

Doorfokken met de halfbroer en halfzus van Luna nadat bekend was dat vader Max drager is van epilepsie, is volgens de Raad van Beheer “hoogstwaarschijnlijk niet verstandig (gezien het advies van Paul Mandigers)”. Dat is volgens de Raad echter geen tuchtrechtelijke overtreding. De honden zijn immers geen lijders, maar dragers. En het Kynologisch Reglement verbiedt alleen het fokken met lijders aan epilepsie. 

Het feit dat de Nederlandse wet wordt overtreden, is voor de Raad van Beheer blijkbaar geen probleem. De Raad houdt zich alleen aan het Kynologisch Reglement (dat zij zelf heeft opgesteld). 

Wel fokker maar geen eigenaar = niet aansprakelijk

De geschillencommissie zegt bovendien dat de klacht is ingediend tegen de verkeerde persoon. De fokker is volgens de commissie niet de ‘geregistreerd eigenaar’ van Max. Wie de echte eigenaar is, wil de Raad van Beheer niet bekend maken. “Hoe u aan de juiste naam zou kunnen komen, weten wij helaas niet. Dat is voor u natuurlijk heel vervelend,” schrijft de geschillencommissie van de Raad van Beheer. Wil je als fokker zonder risico de regels aan je laars lappen? Zet de honden waarmee je fokt op naam van iemand anders. Handig.

Het mag duidelijk zijn dat de Raad van Beheer zich vooral inzet voor de belangen van fokkers en vooralsnog weinig oog heeft voor het uitbannen van epilepsie.

Help je de honden mee?

Heb je een vergelijkbare ervaring gehad? Fokt jouw fokker ook door met dragers van epilepsie? Meld het ons!

Wil je helpen om een eind te maken aan deze misdadige praktijken? Teken de petitie!

In verband met de bescherming van de privacy van betrokkenen zijn de namen in bovenstaand verslag gefingeerd. Stichting Dier&Recht heeft de klacht en de afwijzing van de Raad van Beheer in handen.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)