Stop epilepsie

Gesloten

Stop epilepsie

Update: succes!

In 2020 antwoordt Minister Schouten op Kamervragen dat er niet bewust mag worden gefokt met dragers van erfelijke ziekten, zoals epilepsie. In de eerste plaats zijn dat honden waarbij uit een DNA-test blijkt dat ze drager zijn. Als een DNA-test ontbreekt, dan is het oordeel van een specialist leidend.

Neuroloog en dierenarts Paul Mandigers, specialist op het gebied van epilepsie, geeft keer op keer aan er niet moet worden gefokt met broers, zussen en ouders van honden met epilepsie. Fokkers die dit wel doen overtreden de wet.

4.7175.000

4.717

Epilepsie is een vreselijke ziekte waaraan veel rashonden lijden. Door inteelt en het fokken met dieren die epilepsie doorgeven, krijgen steeds meer nakomelingen deze ziekte. Fokkers zetten willens en wetens dragers van epilepsie in, met medeweten van de rasverenigingen en de Raad van Beheer.

Epilepsie komt steeds vaker bij rashonden voor

Erfelijke epilepsie kan niet worden genezen. Levenslange toediening van dure medicijnen kan symptomen bestrijden, maar is lang niet altijd succesvol. In een aantal gevallen sterven dieren al op jonge leeftijd aan de aandoening. In onderstaande video’s is te zien hoe erg een hond te lijden heeft onder een aanval.

Door inteelt komt epilepsie steeds vaker voor. Bij bijvoorbeeld de Drentsche Patrijshond, de Border Collie, de Sint Bernard, de Cane Corso en de Labrador is het al een bekend probleem. Uit onderzoek van Dier&Recht blijkt nu dat ook de Toller (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) een aangetast ras is.

Willens en wetens fokken met zieke honden

Sinds 1 juli 2014 is het volgens artikel 3.4 Besluit houders van dieren verboden om gezelschapsdieren te fokken waarbij de kans op erfelijke aandoeningen groot is. Toch fokken fokkers zieke honden, met medeweten van de rasvereniging, die zeer risicovolle ouderdieren goedkeurt voor de fokkerij.

Raad van Beheer wast handen in onschuld

De Raad van Beheer is op de hoogte en blijft stambomen uitgeven en zich verrijken aan de pups van deze fokkers. Bijvoorbeeld: fokkers van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland fokken met honden waarbij overduidelijk epilepsie in de stamboom zit. Veel dieren waarmee gefokt wordt, hebben broers, zussen, of nakomelingen die eraan lijden of eraan zijn overleden.

Stop epilepsie bij rashonden

Dier&Recht brengt epilepsie bij rashonden en de misstanden in de fokkerij onder de aandacht. Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt over een goed fokbeleid om epilepsie en inteelt te voorkomen.

Teken de petitie en help mee deze ziekmakende fokpraktijken te stoppen!

Video

Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik wil een einde aan epilepsie bij rashonden! 

Ik maak me grote zorgen over de hoge mate waarin rashonden, waaronder de Toller en de Sint Bernard, aan epilepsie lijden. Nederlandse fokkers gebruiken honden van wie bekend is dat ze epilepsie overdragen. Dit is bij wet verboden. Ik roep fokkers, rashondenverenigingen en Raad van Beheer op verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van deze rashonden, want dit moet stoppen!

Lees hier de volledige tekst

Petitietekst stop epilepsie 

Geachte fokkers, bestuursleden van rashondenverenigingen en Raad van Beheer, 

Ik maak me grote zorgen over de hoge mate waarin rashonden, waaronder de Toller en de Sint Bernard, aan epilepsie lijden. Nederlandse fokkers gebruiken honden voor de fokkerij van wie bekend is dat ze epilepsie overdragen. Dit is zeer onzorgvuldig en bij wet verboden. Ik roep u op uw verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van deze rashonden, want dit moet stoppen!

Goed fokbeleid nodig om vreselijke ziekte te voorkomen

Epilepsie kan niet worden genezen. Voorkomen is daarom essentieel. Voor sommige rassen bestaat een DNA-test om epilepsie op te sporen, maar voor de meeste rassen niet. Grondig onderzoek naar de stamboom is een vereiste voor het fokken van gezonde pups. Het fokken met lijders aan epilepsie en hun directe familieleden en nakomelingen moet worden uitgesloten. Veterinair specialist Paul Mandigers, het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en het Medisch Centrum voor Dieren bevestigen dit advies.

Rasvereniging en Raad van Beheer falen

Uit ons onderzoek blijkt dat zowel rasverenigingen als de Raad van Beheer falen in hun rol. De rasvereniging keurt honden goed als fokdier bij wie overduidelijk epilepsie in de stamboom zit. Veel fokdieren hebben broers of zussen die aan de ziekte lijden of eraan zijn overleden. De Raad van Beheer publiceert stambomen en suggereert aan consumenten dat een stamboomhond met zorg is gefokt. Toch heeft de Raad geen aantoonbare stappen ondernomen om het onzorgvuldige fokbeleid te voorkomen of aan te pakken.

Mijn oproep

In de wet artikel 3.4 Besluit houders van dieren staat dat het verboden is “te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.” Voor zover mogelijk moeten fokkers volgens deze wet voorkomen dat “ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen.”

Erfelijke epilepsie is een zeer ernstige afwijking. De wet is duidelijk. Fokkers, rashondenverenigingen en Raad van Beheer, ik wil dat u uw verantwoordelijkheid neemt en met maatregelen komt om epilepsie te voorkomen. Ik wil dat u risicodieren uitsluit van de fok en dat, indien sprake is van een hoge mate van inteelt, outcross wordt toegepast om de genenpoel te vergroten en de kans op erfelijke epilepsie te verkleinen.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!

    Deel deze campagne