Tervuerense Herder met erfelijke epilepsie: fokker betaalt vergoeding

Belgische Herder Tervueren

Dier&Recht behaalt succes in de zaak met een Tervuerense Herder die lijdt aan epilepsie. De fokker betaalt o.a. aankoopbedrag en een groot deel van de medische kosten. De ziekte bleek vaker in de familie voor te komen.

Epilepsie

Epilepsie vindt plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Hierdoor vinden toevallen of epileptische aanvallen plaats, wat zich kenmerkt als aanvalsgewijs en herhaaldelijk optreden van abnormaal gedrag. Dit abnormaal gedrag is vaak een vermindering of afwezigheid van het bewustzijn en het optreden van spierkrampen. De ernst en duur van zo'n aanval kunnen zeer verschillen per aanval en tussen individuen en rassen. Epilepsie wordt onderverdeeld in een primaire (erfelijke) en een secundaire (door toedoen van onderliggende oorzaak) vorm. Primaire epilepsie, oftewel genetische of erfelijke epilepsie, vormt een groot probleem bij hondenrassen. De eerste aanval treedt vaak tussen 6 maanden en 5 jarige leeftijd op. Epilepsie komt voor in alle hondenrassen en bij ernstige gevallen van epilepsie kan euthanasie noodzakelijk worden geacht.

Deel dit artikel