Overbezetting leidt tot veel dierenleed

Overbezetting

Bij de NVWA zijn zo’n driehonderd veehouderijen bekend waar stelselmatig de welzijnswetten worden overtreden. Ondanks verscherpt toezicht wordt er nauwelijks opgetreden tegen de voortdurende misstanden op deze risicobedrijven.

Veel te veel dieren op stal

Bij 5 procent van de inspecties stonden de dieren met te veel in een te kleine ruimte of stonden ze  in een stal met onvoldoende ligplekken voor alle dieren. Zo lezen we in de inspectierapporten:

“Op de roosters en in de ligboxen bevonden zich ongeveer 124 volwassen runderen terwijl er ten tijde van deze inspectie 84 ligboxen waren. Dit is een ernstige vorm van overbezetting (40 dieren te veel).”

“In Jongveestal in hok met (mest bevuilde) ligboxen grote overbezetting. In Ligboxenstal 54 (met mest bevuilde) ligboxen en 145 runderen. Voer door overbezetting en rivaliteit onvoldoende beschikbaar voor rang-lagere runderen.”

Het is duidelijk dat dit zelfs bij herinspecties nog voorkomt:

Nog steeds was er sprake van overbezetting met als gevolg dat een deel van de volwassen runderen op de roosters moest liggen of niet tegelijk met de rest van de koppel kon liggen.”

Overbezetting leidt tot dierenleed

Hoewel in de wet niet letterlijk is vastgelegd dat ieder dier zijn eigen ligplaats dient te hebben, is het duidelijk dat de NVWA de wet wel zo interpreteert. Enige overbezetting lijkt daarbij nog geaccepteerd te worden, dus we kunnen ervan uitgaan dat alleen de gevallen met een sterke overbezetting worden gerapporteerd. Als dieren geen plek hebben om te rusten raken ze chronisch vermoeid en dat kan leiden tot ziekte. Ook leidt overbezetting tot competitie om het beschikbare voer. Vooral koeien die lager in de rangorde staan, moeten daardoor honger lijden en vechten voor hun plekje. Ze leven onder continue stress.

Teken de petitie

In wat voor maatschappij leven we, als zelfs zeer ernstige overtredingen keer op keer kunnen plaatsvinden onder het toeziend oog van de handhavende instantie NVWA? Hier móét een eind aan komen. Veehouders die in de problemen zitten en daardoor hun dieren niet meer verzorgen, hebben hulp nodig. Maar bovenal moeten per direct de dieren uit hun onwettige, dieronterende situatie worden gehaald. Want ieder dier verdient toch bescherming?

Help ons de minister over te halen veel sneller en beter in te grijpen bij ernstige dierverwaarlozing en teken nu de petitie!

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.