Ook Noorwegen wil ban op Perzische kat!

Kortsnuitkat

Noorwegen heeft net zoals Nederland een dierenwelzijnswet die het fokken van ongezonde katten verbiedt (artikel 25). Omdat ook daar die wet niet wordt gehandhaafd gaat het fokken van Perzische katten er nog altijd door. Daar zou binnenkort wel eens kunnen veranderen.

Boetes voor kattenfokkers die de wet overtreden

In Nederland hebben we sinds 2014 een wet die het verbiedt om gezelschapsdieren te fokken met uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor het dier. Sinds september 2019 worden fokkers van katten met extreem korte snuiten streng gewaarschuwd om te stoppen met fokken van zulke katten. Gelukkig maar, want deze katten hebben hun leven lang last van ademhalingsproblemen.

Dweilen met de kraan open

In Nederland komt dus langzaamaan een einde aan het fokken van katten met een te korte snuit. Helaas zijn er in Nederland nog geen duidelijke regels voor een minimale snuitlengte van katten, maar het begin is er. Zolang er echter in het buitenland geen strenge regels gelden, blijft het dweilen met de kraan open. Mensen kopen hun Perzische kat dan gewoon over de grens. Daarom steunt Dier&Recht ook initiatieven in andere landen om soortgelijke wetgeving (en naleving daarvan) te stimuleren. Wij streven naar een Europees verbod op het fokken van kortsnuitige katten!

Help de katten, teken de Noorse petitie!

Jij kunt de katten helpen. Teken de Noorse petitie die eist dat de minister boetes uitdeelt aan fokkers die de wet overtreden. Zo zorgen we er samen voor dat Noorwegen het volgende land is waar geen benauwde katten meer gefokt worden!

Help je mee?  Volg de vier eenvoudige stappen:

  1. Ga naar de Noorse petitie
  2. Gebruik je rechter muisknop om de pagina te vertalen in het Nederlands
  3. Onderteken de petitie tegen onethisch fokken
  4. Bevestig de ondertekening via de e-mail die je ontvangt

Wil je meer doen? Deel ons internationale persbericht met zoveel mogelijk buitenlandse contacten om de Nederlandse regelgeving bekendheid te geven.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.