Minister Staghouwer overweegt opnieuw handelsverbod voor kortsnuitige honden

Minister Staghouwer overweegt opnieuw een handelsverbod van kortsnuitige honden
Het fokken van honden met een te korte snuit is al verboden, nu nog een verbod op de handel.

Minister Staghouwer gaat opnieuw kijken naar de mogelijkheden van een import- en handelsverbod voor doorgefokte honden. Dat liet de minister gisteren weten tijdens een debat over dierenwelzijn. Dier&Recht liet samen met tien andere organisaties – waaronder de Dierenbescherming, Sophia-Vereeniging, Dierencoalitie en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde – een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een handelsverbod. Wat blijkt: een handelsverbod is eenvoudiger te handhaven dan het al bestaande fokverbod. Hoopvol nieuws voor de honden!

Tweede Kamerleden vóór het handelsverbod

Eerder schreef minister Staghouwer nog dat het niet mogelijk is om de handel te verbieden in honden die in Nederland niet gefokt mogen worden. In het debat sprak Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) de minister uitdrukkelijk tegen en wees daarbij op het onderzoek van Dier&Recht. Sandra Beckerman (SP) bracht in dat België wel maatregelen heeft genomen om de import van zieke honden te verminderen. Tjeerd de Groot (D66) verbaasde zich erover dat dit in Nederland niet zou kunnen maar in België wel. Eric Haverkort (VVD) benadrukte het belang van het verbod op de handel in honden die in Nederland niet gefokt mogen worden.

Minister Staghouwer beloofde de argumenten serieus te nemen en het onderzoek te bestuderen. “Waar ik mogelijkheden zie, zal ik dat zeker niet nalaten”, aldus de minister. “En als het kan, dan doe ik dat.”

Uit onderzoek blijkt: handhaven van handelsverbod is eenvoudig

Normen voor snuitlengte

De minimale snuitlengte van een hond staat al sinds 2019 in de wet. Honden die in Nederland worden gefokt, moeten aan deze regels voldoen. De ‘normen’ bieden houvast en maken handhaving eenvoudig.

Chipplicht voor alle honden

Sinds 1 november 2021 is het verplicht om honden te chippen. Dat geldt ook voor buitenlandse honden die worden ingevoerd in Nederland. Elke ingevoerde hond wordt bovendien geïnspecteerd door een dierenarts. Die checkt onder andere of de lengte van de snuit voldoet aan de Nederlandse norm. De inspectiedienst NVWA hoeft vervolgens alleen maar de papieren te controleren. Voldoet een hond niet, dan is deze illegaal.

Verkoper/handelaar is aansprakelijk

De NVWA geeft nu aan dat ze niet kan optreden tegen de verkoper of handelaar van een hond, omdat het niet vaststaat dat die persoon het dier ook zelf heeft gefokt. Als er naast het huidige fokverbod ook een handelsverbod komt, dan hoeft de NVWA voortaan niet eerst te bepalen wie de fokker is. De verkoper is hoe dan ook in overtreding, ook wanneer die het dier niet zelf heeft gefokt. 

Vrij verkeer van goederen – maar niet van dierenleed

Als Nederland de handel verbiedt in honden met te korte snuiten, dan kan dat invloed hebben op het handelsverkeer in Europa. Een buitenlandse mopshond die niet voldoet aan de Nederlandse wet, mag dan niet op de Nederlandse markt verkocht worden. Volgens de minister is deze beperking van de vrije handel een probleem.

Maar niet alle beperkingen van de vrije handel zijn verboden. In het Andibel-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigd dat de bescherming van dierenwelzijn een gerechtvaardigd doel is van algemeen belang. Dierenwelzijn is daarbij belangrijk genoeg om een beperking van de vrije handel te rechtvaardigen.

Staat een handelsverbod in verhouding tot het probleem? En of!

Franse bulldogs en mopshonden worden bewust opgezadeld met allerlei fysieke beperkingen omdat mensen hun korte snuit zo schattig vinden. Hier kunnen we alleen een einde aan maken met een handelsverbod. Met alleen een fokverbod zijn we er niet. Nederlanders importeren elk jaar zo’n 80.000 honden uit het buitenland. Van deze honden is niet bekend of ze voldoen aan de Nederlandse wet. In Nederland zie je op straat nog veel Franse bulldogs met te korte snuiten. De hond staat in de top 10 van meest populaire rassen. Alleen voor de Franse bulldog is het handelsverbod al de moeite waard. En dan zijn er nog vele andere kortsnuitige rassen die daar ook van profiteren.

Een handelsverbod maakt het handhaven van de wet eerder makkelijker dan moeilijker én het is mogelijk binnen de bestaande wetgeving.

Lees hier het volledige onderzoek, uitgevoerd door Soeverein Advocaten.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.