Minister Schouten erkent problemen antibioticagebruik kalversector

Kalfje|  Jo-Anne McArthur / We Animals
Om ze tot de slacht in leven te houden, krijgen veel kalfjes gedurende hun korte leven meerdere antibioticakuren

De kalfsvleesindustrie kan niet functioneren zonder grote hoeveelheden antibiotica. Dit vermindert het welzijn van kalfjes en is een gevaar voor de volksgezondheid. In haar antwoord op Kamervragen van D66 erkent demissionair minister Schouten de problemen.

Brandbrief om sector te hervormen

Vleeskalveren leven onder zulke ongezonde omstandigheden, dat het niet de vraag is óf de kalfjes ziek worden, maar hoe vaak. Om in leven te blijven, moeten ze tijdens hun korte leven meerdere keren behandeld worden met antibiotica. Dier&Recht roept in een brandbrief op de sector drastisch te hervormen.

Dierenwelzijn beneden peil

Naar aanleiding van onze brandbrief stelde D66 Kamervragen aan minister Schouten. In haar antwoord erkent de minister dat het antibioticagebruik in de kalversector verder omlaag moet. Tweede Kamerlid De Groot (D66) vroeg of dat wel mogelijk is binnen de huidige werkwijze van de kalversector. En zo nee, of dit zowel voor de volksgezondheid als voor het dierenwelzijn aanleiding geeft om de sector fundamenteel te herzien?

Minister Schouten wijst in haar antwoord op het recent uitgelekte onderzoek naar verduurzaming van de kalversector. Volgens Schouten ligt de focus in die studie op diergezondheid (en daarmee antibioticagebruik) en dierenwelzijn. Het onderzoek schetst een toekomst waarin kalveren gezonder opgroeien met meer aandacht voor hun welzijn. Maar dit vereist inderdaad wel een grondige hervorming van de sector.

Diarree en longaandoeningen

Het grootste deel van de antibiotica gaat naar de bestrijding van de twee belangrijkste kalverziekten, diarree en luchtwegaandoeningen. Minister Schouten erkent dat te veel dieren lijden aan één of beide aandoeningen en dat dit percentage omlaag moet. “Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van deze ziektes is de structuur van de sector, waarbij jonge kalveren met een nog lage weerstand worden samengevoegd met andere kalveren met een vergelijkbare weerstand."

Gevaar voor de volksgezondheid

Ook voor de volksgezondheid is het belangrijk om de sector te hervormen. Door overmatig antibioticagebruik in de veehouderij worden steeds meer bacteriën ongevoelig (‘resistent’) voor antibiotica, hierdoor wordt het steeds moeilijker om simpele infecties te bestrijden. De minister bevestigt in haar antwoord dat juist kalvermest veel resistente bacteriën bevat en benadrukt dat het duidelijk is dat “de inzet op dit onderwerp onverminderd hoog moet zijn.”

Hervorming noodzakelijk

De minister weet heel goed de kalfsvleesindustrie in haar huidige vorm onhoudbaar is. Wij zijn blij dat D66 naar aanleiding van onze campagne de politieke aandacht vestigt op het onverantwoorde antibioticagebruik door de kalversector. Dit gebruik kan niet verder omlaag als deze sector geen fundamentele veranderingen doorvoerd.

Op de hoogte blijven van onze campagnes voor de kalfjes? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!